Skip to main content

Maineuuring kinnitab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeti

 

Hiljutine Kantar Emori poolt läbi viidud uuring näitab, et Eesti rakenduskõrgkoolide maine on üldiselt väga hea. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool paistab uuringu järgi silma kvaliteetse ja praktilise hariduse poolest, mis tagab kindla karjääriteekonna ja on tööturul kõrgelt hinnatud.

Kantar Emor viis uuringu läbi 16. aprillist 10. maini ja uuringus osales 1112 Eesti elanikku vanuses 15-60. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli keskmine mainehinnang 3.7 palli peegeldab kõrgkooli üldist head mainet.

Kogu uuringus osalenud elanikkonnast pidas 48% kõrgkooli mainet suurepäraseks või väga heaks. Eriti silmapaistev on see naiste seas, kellest 53% hindas kõrgkooli kõrgeimate punktidega, ning muu rahvuse esindajate seas, kus positiivne hinnang ulatus 56%-ni. Kõrgkoolile on kõige soosivama hinnangu andnud vanusegrupp 50-60, kus lausa 58% pidas mainet suurepäraseks või väga heaks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool paistab uuringus silma oma praktilise hariduse poolest. Õppuritele pakutav haridus on suunatud reaalsele tööturule, tagades kindla ja turvalise karjääritee. See omadus on kõrgkoolile toonud palju kiitust ja on üks peamisi põhjuseid, miks õppurid kõrgkooli eelistavad. 

Vastajad vanuses 15-24 tõstavad esile kooli ühiskondlikku silmapaistvust ja sooja, sõbralikku õhkkonda, ning  vanuses 25-34 hindavad enim võimalust erinevateks karjäärivalikuteks. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli puhul hinnatakse ka kõrgelt võimalust ühendada õppimist ja tööd.

Vaatamata positiivsetele tulemustele oleme jätkuvalt pühendunud kõrgkooli hea maine hoidmisele ja parendamisele, pakkudes tugevat, usaldusväärset ja konkurendivõimelist haridust. 

Uuringu eesmärk oli kaardistada rakenduskõrghariduse maine Eesti elanikkonnas. Tulemustest selgus, et 29% elanikest vanuses 15-60 peab rakenduskõrghariduse mainet suurepäraseks või väga heaks. Kõige perspektiivikamaks peetakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (37%), tehnika- ja insenerialasid (34%) ning tervise ja meditsiini valdkonda (29%).

Uuring viidi läbi teist korda, eelmine uuring toimus 2022. aastal. Sellised positiivsed tulemused näitavad, et rakenduskõrgkoolide tähtsus ja maine Eesti ühiskonnas on jätkuvalt kõrge ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on end tõestanud tugeva ja usaldusväärse hariduse andjana.