Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid korraldasid alkoholipoliitika debati „Mis on klaasitäie hind?“ | videosalvestis ja galerii

 

16. mail korraldasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse esimese kursuse tudengid meeskonnatööna debati teemal „Mis on klaasitäie hind?“. Debatt toimus õppeaine Tervisemõjurid raames ning tõi esile olulisi mõtteid alkoholipoliitika kohta. Eesmärgiks oli arutleda koos ekspertide ja poliitikutega, kuidas vähendada alkoholi negatiivseid mõjusid ühiskonnas. Sündmusel osales kokku ligi 70 inimest. 

Alustuseks jagasid Tervise Arengu Instituudi (TAI) ekspert Anneli Sammel ja Tervisekassa ekspert Anu Kivi nii statistikat alkoholi kahjudest Eestis kui ka laiemalt murekohti alkoholipoliitika mõjudest ühiskonnale. TAI esindaja tõi välja, et 90% Eesti inimestele on alkoholipood 10 minuti kaugusel, samal ajal kui politseipatrull on 10 minuti kaugusel vaid 45% inimeste jaoks. See on märkimisväät kontrast, et abi kättesaadavus võtab rohkem aega kui alkoholi kättesaadavus. Ekspertide hinnangul on Eestis alkohol liiga kergesti kättesaadav. Näiteks ei ole alkoholi müümiseks vaja luba, müügikohtade arv viimase kümne aastaga on kahekordistunud – alkoholi saab osta nii lillepoest, tänavakioskist kui ka tellida kulleriga koju. Tervisekassa esindaja lisas, et ravikulud 2022. aastal raviarvete alusel olid ca 50,5 miljonit eurot. Need kulud olid otseselt seotud alkoholi tarvitamise tagajärgedega. 

Erakonna esindajad ja eksperdid avaldasid arvamust, et ainult keeldude ja käskudega on raske soovitud tulemusteni jõuda. Tekkis diskussioon kõrgema vanusepiirangu seadmise üle, arutleti ka mitmete alkoholipoliitika heade praktikate üle. Näitena toodi esile nii Rootsi kui ka Leedu alkoholipoliitika kogemust. Rootsis on alkoholi võimalik osta ainult riigile kuuluvast alkoholi poeketist. Leedus on keelatud alkoholimüük tanklates. Alkoholi negatiivsete mõjude vähendamiseks ühiskonnas on vaja lähtuda poliitika kujundamisel tõenduspõhistest praktikatest, tõsta teadlikkust alkoholi kahjulikkusest, tuues välja alkoholi vähkitekitav mõju ning teha erinevate osapoolte vahel koostööd, sh riikide piiride üleselt. Järjepidevalt on vaja tegeleda reklaamipoliitika reguleerimisega, aktsiiside tõstmise teemaga ja kättesaadavuse piiramisega.

Pärast sisukaid debatte jätkus kuulajate arutelu laudkondades probleemide kaardistamiseks ja võimalike ettepanekute tegemiseks. Peamiste probleemidena märgiti üles, et surmade ja kaotatud eluaastate arv on kõrge, sõltuvusainete kättesaadavus ja suured ravikulud, kauplejate madal teadlikkus ja vastutuse vältimine, puudulik haridus ja vanemate madal teadlikkus. Ettepanekute osas jõuti järeldusteni, et alkoholi tarbimise vähendamiseks on mitmeid võimalusi, mis hõlmavad nii seadusandlikke muudatusi, hariduse edendamist kui ka sotsiaalse teadlikkuse suurendamist. 

Debatt võimaldas tõstatada küsimusi rahvastiku tervise seisukohast olulisel teemal ning neid esitada otsustajatele ja terviseministrile endale. Loodame, et küsimused andsid ainest edasiseks tööks. 

Täname kõiki debatist ja laudkondades osalejaid! 

Artikli autorid: Tervisedenduse esimene kursus ja õppejõud Epp Reedik ning Linda Vaher-Kõrge. 

Vaata poliitilise debati videosalvestist SIIN

Vaata poliitilise debati pildigaleriid SIIN.