Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool hakkab Saaremaa Gümnaasiumis läbi viima tervishoiualaseid valikkursuseid

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Saaremaa Gümnaasium ja SA Kuressaare Haigla Toetusfond sõlmisid 25. aprillil kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärgiks on kõrgkooli poolt tervishoiualaste valikkursuste läbiviimine gümnaasiumis. 

Veebiülekandena toimunud koostöölepingu sõlmimisel andsid allkirjad kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Saaremaa Gümnaasiumi koolijuht Ivo Visak ja SA Kuressaare Haigla Toetusfondi tegevjuht Siiri Rannamaa