Skip to main content

15. veebruar on kuldse lindi päev – rahvusvaheline vähihaigete laste päev

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool toetab lapseea vähivastast võitlust küünaldest kuldse lindi kujutisega Tallinna õppehoone sisehoovis 15. veebruaril. 


15. veebruar on rahvusvaheline vähihaigete laste päev, mille sümbolina kasutatakse kogu maailmas kuldset linti, näidates toetust ja solidaarsust lapseea vähivastasele võitlusele.

Igal aastal diagnoositakse maailmas vähk enam kui 400 000 alla 20-aastasel lapsel ja noorukil. Ellujäämise määr sõltub piirkonnast, enamikus kõrgema arengutasemega riikides on ellujäämine 80%, kuid madala ja keskmise arengutasemega riikides vaid 20%.

Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni WHO eesmärgiks on kõrvaldada vähiga võitlevate lastel valud ja kannatused ning saavutada 2030. aastaks kõigi vähidiagnoositud laste ellujäämine vähemalt 60%, päästa vähemalt 1 miljonit last.

See tähendab praeguse ravimäära ligikaudset kahekordistumist ja päästaks järgmise kümnendi jooksul veel miljoni lapse elu.

Eestis korraldab vähihaigete laste päeva Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, mis on loodud 1992. aastal eesmärgiga aidata vähihaigeid lapsi ning nende vanemaid. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koondab vähihaigete laste vanemaid, kes tunnevad vajadust kuuluda vähihaigete laste vanemate kogukonda, saada tuge ning olla toeks ka teistele vanematele. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit korraldab veel ka Pardirallit, mis on just Eestis algatatud vannipartide võiduujumine ja mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.