Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Merekool sõlmisid koostööleppe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Merekool sõlmisid 12. septembril kõrgkooli Tallinna õppehoones koostöölepingu, mille eesmärk on tagada kutseõppe konkurentsivõimelisus ja suurendada selle populaarsust.

Koostööleppega tagatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Merekooli õppuritele parimad võimalused kvaliteetse ja jätkusuutliku hariduse omandamiseks. Koostöö üheks tegevuseks on ka erinevate valikõpingute pakkumine vastavalt koolide spetsiifikale – nii korraldab Eesti Merekool Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õpilastele valikõpingu „Pääste merel“ ja kõrgkool korraldab merekoolile Esmaabi koolituse.

Koostöölepingu allkirjastasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ja Eesti Merekooli direktor Tarmo Sööt.

„Selle koostöölepinguga loome uusi sildu hariduse maailmas,” sõnas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. „Meie eesmärk on pakkuda õpilastele laiapõhjalist ja praktilist haridust, mis vastab tänasele tööturu vajadustele. Kui saame kombineerida merekooli spetsiifilisi teadmisi tervishoiu praktiliste oskustega, siis avanevad meie õpilastele unikaalsed võimalused ja uued perspektiivid tulevaseks karjääriks,“ lisas Ulvi Kõrgemaa.

„Koostööleping annab kahele õppeasutusele suurepärase võimaluse jagada parimaid praktikaid, et üheskoos pakkuda õpilastele täiendavaid praktilisi oskusi inimelude päästmise tagamiseks nii merel kui maismaal,“ ütles Eesti Merekooli direktor Tarmo Sööt.

„Väga tore on tõdeda, et koolide vaheline koostöö muutub üha aktiivsemaks,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme, lisades: „Eesti Merekool on juba kolmas kool, kellega kutseõppe osakond koostööd teeb. Varasemast ajast on meil koostöölepingud Kopli Ametikooliga ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega“.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöölepe Eesti Merekooliga on jätkuks kõrgkooli järjepidevale panustamisele haridusasutuste õppekavadesse sel aastal. 24. mail sõlmisid kõrgkool ja Mustamäe riigigümnaasium koostöölepingu, mille raames hakkavad riigigümnaasiumi õpilased kõrgkoolis õppima tervishoiusuuna valikaineid. 31. augustil Saue Riigigümnaasiumiga sõlmitud koostöölepingu alusel toetab kõrgkool partnerina riigigümnaasiumi valikkursuste pakkumist ning pakub õpilastele võimalust juba gümnaasiumis tervishoiuvaldkonnaga tutvuda ning sellealaseid teadmisi omandada. 1. septembril allkirjastati aga Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Pärnu Haigla vahel koostööleping. mille alusel saavad esimesed Ühisgümnaasiumi gümnasistid läbida valikkursuse „Meditsiin ja tervishoid“.