Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sõlmis koostöölepped Saue Riigigümnaasiumi ja Pärnu Ühisgümnaasiumiga

Pärnu Ühisgümnaasiumis allkirjastati koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Pärnu Haigla vahel teadmistepäeval, 1. septembril. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sõlmis 31. augustil ja 1. septembril koostöölepped kahe gümnaasiumiga, et panustada gümnaasiumide õppekavadesse tervishoiuvaldkonna valikkursustega.

Neljapäeval, 31. augustil sõlmisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Saue Riigigümnaasium kõrgkooli Tallinna õppehoone aatriumis koostöölepingu, mille alusel kõrgkool toetab partnerina riigigümnaasiumi valikkursuste pakkumist ning pakub õpilastele võimalust juba gümnaasiumis tervishoiuvaldkonnaga tutvuda ning sellealaseid teadmisi omandada. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool panustab Saue Riigigümnaasiumi õppekavasse järgmiste valikainetega: tervis ja heaolu, anatoomia ja füsioloogia, esmaabi, koduapteek. Koostöölepingu allkirjastasid Saue Riigigümnaasiumi direktor Taavi Vilba ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.

Image
saue RG
Taavi Vilba ja Ulvi Kõrgemaa koostöölepet allkirjastamas. 

Reedel, 1. septembril allkirjastati Pärnu Ühisgümnaasiumis koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Pärnu Haigla vahel. Koostöölepingu alusel saavad esimesed Ühisgümnaasiumi gümnasistid läbida valikkursuse „Meditsiin ja tervishoid“. Lepingu allkirjastasid Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ja Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi. 

Image
Pärnu koostöölepe
Urmas Sule, Ulvi Kõrgemaa ja Anneli Rabbi koostöölepet allkirjastamas

Pärnus sai mõte koostööks alguse koolist, kus erinevate õpiürituste raames oli õpilastel suur huvi meditsiini ja tervishoiu valdkonna vastu. Kui Pärnu Haigla Kiirabi viis koolis läbi „Sinu käed päästavad elu“ koolitust, oli huvilisi rohkem kui kohti. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla vaheline koostöö õendusõppe alal sai alguse juba 2014. aastal. Pärnu Ühisgümnaasiumi noortele pakutava valikkursuse läbiviimisesse panustavad kõik haigla töötajad, kõrgkooli õppejõud ja tudengid. „Meditsiin ja tervishoid“ valikkursus viiakse suures osas läbi Pärnu Haiglas, sest seal on võimalus kasutada õppetööks sisustatud õppeklassi ja kõiki vajalikke töövahendeid. Õppetöö planeerimisel on lähtutud õpilaste teadmistest antud valdkonnas. Õpetamise protsessi on kaasatud nii haigla personal kui ka õe eriala õppivad tudengid. Kursusel käsitletakse anatoomia, füsioloogia, inimese elukulgu, hoolduste aluste, esmaabi ja traumakäsitluse, kiirabi- ja meeskonnatöö, haiglahügieeni ja haiglatöö korralduse, vaimse tervise ja toimetuleku, riskikäitumise ja ennetustöö teemasid ning õpitu praktikas kasutamist saavad osalejad proovida ühel suurõnnetuse õppusel. Kõik osapooled peavad oluliseks eelkõige just noortes tervishoiu valdkonna vastu huvi äratada ja gümnasistide karjäärivalikute tegemisele kaasa aidata. Särasilmsed noored on igal pool, eriti aga tervishoius väga oodatud.

Tervishoiu suunalist valikkursust gümnasistidele on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool varasemalt pakkunud nii Tallinnas, Kohtla-Järvel kui ka Pärnus. Kevadel, 24. mail sõlmisid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Mustamäe riigigümnaasium koostöölepingu, mille raames hakkavad riigigümnaasiumi õpilased kõrgkoolis õppima tervishoiusuuna valikaineid. 12. septembril sõlmitakse aga juba koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Merekooli vahel.