Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekavad pälvisid „Tunnustatud praktikasüsteem“ kvaliteedimärgi

Haridus- ja Noorteametil (HARNO) on käimas PRÕM projekt „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“, mille raames viidi 2023. aasta alguses kutse- ja kõrghariduskoolides läbi praktikaprotsesside tunnustamine. Praktikaprotsessi tunnustamissüsteemi eesmärgiks on toetada koolide praktikaprotsessi arendamist, sh lähtuda praktika planeerimisel, elluviimisel, ülevaatusel ja parendamisel ühtsetest põhimõtetest ja kriteeriumidest.

Tunnustamisprotsessi käigus koostasid õe õppekava praktika mooduli juht Siiri Maasen, ämmaemanda õppekava juht Katrin Klein, praktikaspetsialist Gertrud Lumi ja õppetöö peaspetsialist Kai Kell enesehindamise analüüsi, milles analüüsiti kõrgkooli praktikakorralduse tugevusi ning parendust vajavaid tegevusi. Assessorite hindamiskülastus kõrgkoolis toimus 4. aprillil 2023. a, mille raames kohtuti erinevate praktika osapooltega.

Komisjoni otsusel tunnustati kvaliteedimärgiga 2023-2027 aastateks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda õppekavade praktikaprotsessi.

Täname kõiki tunnustusprotsessil osalejaid!