Skip to main content

Koolitusprojekt "Õed tagasi tervishoidu" tõi Eesti tervishoidu juurde 12 õde

Pildil koolitusprojekti lõpetajad, rektor Ülle Ernits (keskel) ja õenduse õppetooli õppejõud-lektor Kadri Kööp (paremalt teine). Palju õnne!
 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täna toimunud pidulik lõpuaktus pani punkti viis kuud kestnud „Õed tagasi tervishoidu” koolitusprojektile, mille tulemusel saavad võimaluse tervishoidu naasta 12 õde. Kokku on sotsiaalministeeriumi projekti „Õed tagasi tervishoidu“ raames koolitatud 225 õde, kellest enamik on asunud ka õena uuesti tööle.

Juba kaheksandat korda toimunud koolitusprojekt on mõeldud õdedele, kes on rohkem kui viis aastat tervishoiu valdkonnast eemal olnud või kes ei ole kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ja ei tööta õena. Teoreetilise ja praktilise õppe käigus täiendatakse ning kaasajastatakse teadmisi ja oskusi, et taastada õe töö jaoks oluline vilumus. 

Koolituse läbinud õed said teooriaõppes õppida vajalikke kaasaegseid a- ja antiseptika põhimõtteid ning esmaabivõtteid, täiendasid teadmisi farmakoloogias, õendusprotsessi alustes ning dokumenteerimises. Õppeaja sees sooritasid osalejad ka praktika tervishoiuasutuses. Projekt lõppes õe teooria- ja praktikaeksamiga, mis on aluseks tervishoiutöötajate registrisse kandmiseks ja õena tööle asumiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits leiab, et kui õed tulevad teistest valdkondadest tervishoiusüsteemi tagasi, siis tähendab see, et valdkond on atraktiivne. „Ilmselt oleme Eesti tervishoidu investeerides teinud õigeid valikuid, sest tagasi tervishoidu kursused on juba kaheksal aastal käivitunud, kuna õppijaid on olnud piisavalt,“ ütles Ülle Ernits.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhi Kersti Esnari sõnul on tänaste lõpetajate oskused ja teadmised kogu ühiskonnale hindamatu väärtusega. „Teie valitud õe kutse on tervishoius väga tähtis ja vajalik. Olete valinud eriala, mille roll ja vastutus tervishoiumaastikul järjest suureneb. Teid ootab ees koostöö erinevate tervishoiutöötajatega, et pakkuda oma patsientidele parimat võimalikku õendusabi. Olete tervishoius väga oodatud,” ütles Kersti Esnar.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-lektor Kadri Kööp toob välja, et õdede puuduse leevendamiseks Eesti tervishoius on iga õde tähtis. „Meil on olemas ressurss varasemalt õeks õppinud inimeste näol, kes hetkel tervishoius ei tööta, kuid sooviksid seda teha. Projekti „Õed tagasi tervishoidu” raames toimuv teoreetiline ja praktiline koolitus võimaldab erialaseid teadmisi ja oskusi kaasajastada ning taas armastatud tööle asuda,” ütles Kadri Kööp.

Projekti „Õed tagasi tervishoidu“ eestvedaja ja rahastaja on sotsiaalministeerium ning koolituskursusi korraldatakse Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolides. Koolituskursus on osalejatele tasuta. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustati projektiga 2015. aastal ja läbi aastate on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis „Õed tagasi tervishoidu” kursuse läbinud 157 inimest, Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga kokku 225. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lõpetab uus projektipõhine rühm juunis.