Naistevastase vägivalla vastu võitlemise konverents kujundab teadlikkust lähisuhtevägivallast

25. novembril tähistatakse rahvusvahelist naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva. Selle päeva olulisuse rõhutamiseks korraldab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Sisekaitseakadeemiaga  temaatilise konverentsi „Teadlikumaks lähisuhte vägivallast“.

2017. aastal oli iga kümnes kuritegu perevägivallakuritegu. Perevägivald moodustas kõikidest vägivallakuritegudest 43%. 2018. aasta detsembri seisuga on Eesti Vabariigi Politsei- ja piirivalveametile lähisuhte/perevägivallast teada antud 14 277 korral, millest 3708 korral alustati kriminaalmenetlust.

Registreeritud lähisuhte/perevägivalla kuritegude arv 2018a. kasvas võrreldes 2017a. Nimelt registreeriti 2018a. üheteistkümne kuuga rohkem perevägivalla kuritegusid, kui 2017a. kokku. Registreeritud lähisuhte/perevägivalla kuritegude arvu kasvu põhjus on eelkõige ametkondade tõhusam omavaheline koostöö ja inimeste teadlikkuse tõus. Politsei saab iga päev keskmiselt 40 info- ja kuriteoteadet seoses lähisuhte/perevägivallaga. Nimetatud välja kutsetele sõidavad politseinikud enim nädalavahetusel ja õhtusel ajal. Vägivald koduseinte vahel suureneb pühade ajal, mis veedetakse sageli koos alkoholiga. Ligi pooled kannatanutest on vägivalla ohvriks viimase viie aasta jooksul langenud korduvalt. Tüüpiline perevägivalla toimepanija on 27 – 47-aastane mees. Tüüpiline ohver on 25 – 46-aastane naine. 2018a. sai politsei 800 - 900 lähisuhte/perevägivalla väljakutset kuus. Sageli on vägivallatseja joobes. (Perevägivalla ennetamine 2018:1).

Naistevastase vägivalla vastu võitlemisele suunatud konverentsi korraldamise eesmärgiks on kujundada teadlikkust lähisuhtevägivallast, toetavat ning abistavat käitumist ohvrisse tulevastel tervishoiutöötajatel ning korrakaitsjatel.

Vaata infot konverentsi kohta SIIT.

Märgi end osalejaks Facebookis SIIN

Konverentsil osalemine on tasuta.