Skip to main content

Minu lugu - Kaire Priinits, hambaraviassistent

Minu lugu - Kaire Priinits, hambaraviassistent

 Olen õppinud ja lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe (töökohapõhine õpe) hambaraviassistent, tase 5 - perioodil 01.09.2019 - 24.08.2021. Enne seda olen lõpetanud Tartu Meditsiinikooli 1993. aastal ja oman õe kutset. Hambaravis olen töötanud alates 1994. aastast koostöös erinevate spetsialistidega. Minult on palju küsitud, miks ma läksin õppima hambaraviassistendi õppekavale, kui olen juba nii pikka aega seda ametit praktiseerinud. Räägin enda loo, et innustada õppima kõiki selle ala töötajaid olenemata vanusest ja soost! 
 

Olin ammu mõelnud, et soovin teada rohkem hambaravist. Kuna meditsiinikoolis õeks õppides hammaste ja hambaravi kohta palju ei räägitud, siis oli see minule suhteliselt tume ala. Kui 1994. aastal hambaraviassistendiks tööle kandideerisin, siis õppimine toimuski töö käigus hambaarsti kõrval. Nii toimub see tegelikult tänaseni, kuid aastast 2019 on võimalik end lisaks täiendada ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambaraviassistendi kutseõppes - tegu on töökohapõhise õppega. 

 

Töökohapõhine õpe on mugav töötavale inimesele, kuna on arvestatud, et inimesed töötavad ja õpivad samaaegselt ning koolis kohapeal käisime vaid kolm päeva kuus. Enamus õppest toimus iseseisvalt õppejõudude etteantud materjalide põhjal ning teooriat saime praktikas ellu viia oma töökohal, kus vajadusel arst meid juhendas. Minu õppima asumise peamine eesmärk oligi täiendada enda teoreetilisi teadmisi. Muidugi ka saada lisateadmisi hambaraviassistendi töö olemusest ja kuidas olla arstile (hambaarst, näo- ja lõualuukirurg, ortodont, parodontoloog, endodont, proteesiarst) ja patsiendile heaks moraalseks toeks ning füüsiliseks abiks. 

 

Mainin kohe ära, et õe ja hambaraviassistendi töö on täiesti erinevad. Muidugi on mõlemal ametil töötades olulised teadmised a- ja antiseptikast, kuid kõik muu on väga erinev, alustades instrumentidest ja lõpetades koostööga kolleegide ja patsientidega. Isegi kui on olemas juba õe või mõni muu tervishoiualane haridus, vajad hambaraviassistendina töötamiseks ikkagi sellekohast õpet. Hambaraviasutused vajavad ja otsivad hea kvaliteedi tagamiseks üha rohkem kvalifitseeritud hambaraviassistente. 

 

Hambaraviassistendile on väga vajalik elukestev õpe, kuna pead käima uuendustega kaasas, et edukalt arstiga kaasa mõelda ja omavahelist head koostööd hoida – nii sujub töö patsiendiga ladusalt ja mõnusas voos. Praktika käigus näen, kui oluline roll on hambaraviassistendil kliiniku töös. Hambaraviassistent on arsti n-ö parem käsi ja peab mõtlema sammukese ette, seega on oluline end pidevalt täiendada ja oskus rakendada teadmist ka enda töös. Vahel tuleb märgata ja arsti tähelepanu juhtida teatud aspektidele, mis ei tähenda arsti õpetamist, vaid hambaraviassistendi heatahtelist kohalolekut, teadlikkust ja kaasamõtlemist. Oskus märgata tuleb kogemusest ja täiendõppest. Kuna vahel veedame arstiga kolleegidena rohkemgi aega koos kui enda pereliikmetega, siis peab see olema ka vaimselt hea kooskäimise koht. Edukas meeskonnatöö algab märkamisest, hoolimisest ja enese harimisest. 

 

Hambaraviassistendi õpe andis mulle lisateadmisi ja oskusi protseduuridest, mida teostan koostöös erinevate kolleegidega igapäevaselt. Kindlasti andis see mulle juurde ka üldist enesekindlust, paremat suhtlemisoskust ning ka suuremat julgust teostada enda pädevuse piires olevaid protseduure iseseisvalt näiteks fotode tegemine, jäljendite võtmine, ortodontiline esmaabi jne. Olen õppinud paremini enda aega planeerima - näiteks koolitöid proovisin järjestada ja teostada mahu ja tähtaja järgi ning samuti märkasin, et mulle meeldib üks asi korraga lõpuni teha ja seejärel alustada järgmise ülesandega. 

 

Minu jaoks teevad õppejõud õppimise huvitavaks, kui kasutavad loengutes elulisi ja praktilisi näiteid ning innustavad õppureid kaasa mõtlema ja arutlema, mis toimib nagu hea meeskond, kes ei kurjusta vaid motiveerib isegi siis, kui keegi veel täpselt vastust ei tea. Kindlasti oli minu jaoks kõik kõrgkoolist saadud informatsioon tõenduspõhine ja silmaringi avardav ning igati otstarbekas ja põnev oli arstide (enamus õppejõude olid arstid) vaatenurgast kõike kuulda. Kutsetunnistuse taotlemine pani mind tihti oma töös mõtlema asjade üle, mida ma varem üldse endale ei teadvustanud. Panin tähele, et kuna olin juba kaua sellel alal töötanud, siis tegin oma tööd juba osaliselt automaatselt mõtlemata, mida täpselt teen. Tänaseks võin öelda, et teen enda tööd veel rohkem mõtestatult ja innustunult - tänu kõrgkoolis õpitule oskan nüüd paremini mõista, miks ma midagi teen. 

 

Väike kokkuvõte õpingutest: 

  • Õpe hõlmas kõike hambaraviassistendi töös olulist nagu näiteks kontakti loomine erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvate patsientidega, patsiendi motiveerimine, tööohutusnõuded, jäätmekäitlemine, a- ja antiseptika põhimõtted, suuhügieen, instrumentide tundmine (suukirurgia, ortodontia, karioloogia, parodontoloogia, endodontia, proteetika) ja käitlemine, erinevate röntgenpiltide tegemine ja nende kvaliteedi hindamine jne. 

  • Praktikas saime teadmisi ja oskusi kõiges, millega meie, hambaraviassistendid, saame arsti tööd lihtsamaks teha - näiteks suusiseste ja -väliste fotode tegemine, jäljendite võtmine erinevate materjalidega ja digitaalse skanneerimise teel nende sobivuse hindamine, „neljakäe“ töö meetodil ravitöös osalemine, kofferdami paigaldamine, suuhügieeni õpetamine jne. 

  • Praktika toimus valdavalt töökohas, kuid ka kõrgkoolis saime praktilisi töövõtteid proovida.  

  • Kuna meie õpe jäi aega, mil algas valdavalt distantsõpe, siis pidime ka kiirelt kohanema uute veebilahendustega. Seega oli vaja lihvida ka arvutikasutamise oskusi. Samuti tuli esitada esseesid ja teha ettekandeid – kui enne õpinguid ma erinevate arvutiprogrammidega kokku ei olnud puutunud, siis tundsin ka hirmu, kas saan ikka hakkama. Täna julgen väita, et kõik on õpitav ja saan programmide kasutamisega edukalt hakkama. 

  • Meie õpperühmal oli ka võimalus osaleda hooldustöötajate konverentsil „Hooldustöötaja kui praktik-uurija“, kus viisime läbi eakate suutervise propageerimise töötuba ja õpetasime osalejatele eakate suutervise eest hoolitsemise võtteid.  

  • Õpingute ajal tegime ka mitmeid grupitöid - need on väga head harjutamaks meeskonnatööd, mis on hambaraviassistendi töö lahutamatu osa. Samuti on väga oluline hambaravis suhtlemisoskus ja oskus lahendada probleeme erinevates situatsioonides, psühholoogia näiteks patsiendi hambaarsti kartus, hirm, kuidas sellele reageerida jne - ka seda kõike sain kõrgkoolis juurde õppida. 

 

Mul on hea meel, et otsustasin õppima asuda ja olen hambaraviassistent, tase 5 edukalt läbinud ja lõpetanud. See andis mulle juurde enesekindlust ja hea tunde, et olen saanud hakkama millegi suurega, eelkõige minu enda jaoks. Väga loodan, et hambaraviassistendi õppe pakkumine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis jätkub ja tööturule siseneb üha enam kvalifitseeritud hambaraviassistente. 

 

Tänan Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, õppejõude ja Eesti Hambaarstide Liitu tänu kellele see õpe täna toimub! 

Edu meile kõigile!