Skip to main content

Miks tulla õppima ämmaemanda õppekavale?

28.-29. mail toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täienduskoolitus "Ettevalmistuskursus ämmaemanda õppekavale õppima asumiseks", kus osales 9 särasilmset ja entusiastlikku potentsiaalset tulevast ämmaemandat.


Pildil: täienduskoolitusel osalenud huvilised kõrgkooli simulatsioonikeskuses 

Ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja Annely Kärema juhendamisel ja ämmaemanda eriala üliõpilaste abiga tutvusid huvilised kursuse raames nii kõrgkooli kui ämmaemanda elukutsega. Osalejad said näidistundide kaudu teadmisi, milliseid õppeaineid peab kõrgkoolis õppima selleks, et saada ämmaemandaks ja kuhu on tulevikus võimalik tööle minna. Külastati ka kõrgkooli simulatsioonikeskust, kus toimus kõrgtehnoloogilisi nukke kasutades erinevate eluliste situatsioonide harjutamine. Kuna tänapäeval on hästi oluline olla kursis erinevate riikide ämmaemandate tööga, siis räägiti ka rahvusvahelistest koostöövõimalustest ning praktikast nii Eestis kui välismaal.

On ainult rõõm tegeleda entusiastlike ja kutseteadlike noortega ning ootame nii kursuse lõpetanuid kui ka kõiki teisi elukutsest huvitatuid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisseastumiskatsetele!

Vastuvõtt kõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele algab 11. juunil, kutseõppe õppekavadele 9. juulil 2018. a. Lisainfot leiab: Sisseastujale > Vastuvõtt > Suvine vastuvõtt