LOE | Uus terviseteaduse magistriõppe kogumik "TEADUSELT PRAKTIKALE: arenguteid terviseteaduses" juhib tähelepanu rakenduslikule teadus- ja arendustööle

2021. aasta lõpus valmis terviseteaduse magistriõppekaval kogumik "TEADUSELT PRAKTIKALE: arenguteid terviseteaduses", mis koondab kokku osa seni Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tehtud magistri teadus- ja arendustöödest. 

"Kogumiku toimetajate ja retsensentide auväärse kolleegiumi ühine eesmärk on magistrite teadusartiklite avaldamisega suurendada erialase kirjanduse lugejaskonda ning äratada kõigis tervishoiuga seotud töötajates suuremat usaldust ja huvi rakendusliku teadus- ja arendustöö vastu Eestis," toob professor ja terviseteaduse õppekava juht Kristi Rannus välja kogumiku eessõnas. 

Kuigi kogumikku on jõudnud vaid piiratud valik seni kaitstud arendusprojektidest, siis kindlasti ei jää terviseteaduse magistrite saavutused tervise ja heaolu valdkonnas märkamata ega artiklite esimene kogumik sarja ainsaks ja viimaseks väljaandeks.

Tutvu kogumikuga lähemalt SIIN!