Skip to main content

Lapsehoidja kutsevõistlus toob välja valdkonna kõige olulisemad oskused

Lapsehoidja kutsevõistlus toob välja valdkonna kõige olulisemad oskused

19. mail viib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool läbi lapsehoidja kutsevõistluse, kus osaleb kokku 10 õpilast Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Valgamaa Kutseõppeasutusest, Kuressaare Ametikoolist ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist.

Võistlus koosneb kahest situatsioonülesandest, millest üks hindab esmaabi andmise oskusi ning teine erivajadusega lapse vanemaga suhtlemist.

Võistluse eesmärk on tuua esile lapsehoidja kutsehariduse vajalikkust ning sellega kaasnevaid pädevusi ja oskusi. Võistlus viiakse läbi 16. - 20. mai kestva Euroopa kutseoskuste nädala raames.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits: “Lapsehoidjad on vajalikud kõikides asutustes, kus on lapsed. Lapsele vajaliku turvalise keskkonna oskab lapsehoidja luua, võttes arvesse ka lapse erilised vajadused. Tegemist on universaalse ja vajaliku haridusega. Soovin osalejatele rahu südamesse ja julgust!”

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lapsehoidja õppekava juhtivõpetaja Liana Kurg: “Lapsehoidja igapäevatöö on otseselt seotud laste turvalisuse, heaolu tagamise ja arengu toetamisega. Lapsehoidja on kui ema-isa käepikendus ja südamesoojuse edasiandja ajal, mil vanemad parasjagu töökohustusi täidavad. On äärmiselt oluline teadvustada lapsehoidja kutseala olulisust ja väärtustada nende tegevust, kuna lapsehoidja aitab vahetult hoida suurimat vara – lapsi, meie tulevikku.”

Haapsalu Kutsehariduskeskuse äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll: “Ülioluline on ühiskonnas teadvustada ja väärtustada kutseharidusest saadavat kvaliteetset õpet. Kutseõppe lõpetanud lapsehoidjad on väärilised ja arvestatavad koostööpartnerid lasteaia õpetajatele. Koostöös sünnivad alati paremad mõtted, ideed ja teostused. Tulevikuühiskond on kindlasti targem ja tugevam, kui meie lapsed on kasvanud haritud ja teadlike töötajate käe all. Iga selline üritus aitab populariseerida ja tutvustada erinevaid ameteid.”

Valgamaa Kutseõppekeskuse tervise ja heaolu valdkonna juhtõpetaja Fredy Lumi: "Lapsehoidja ameti pidajad võivad julgelt tunda uhkust oma ameti üle, kuna nemad on need kes annavad lastele, koostöös vanematega, eluks hindamatul hulgal oskusi, teadmisi, hoiakuid ja esmaseid väärtuseid."

Kuressaare Ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse juhtõpetaja Kätlin Poopuu: “Lapsehoidja eriala on lihtsalt nii äge eriala. Ei ole vahet kui vana sa oled. Peaasi, et on tahtmist ja soovi olla ühe või mitme lapse elus erilisel kohal. Kutsevõistlus on omakorda võimalus oma erialaste teadmiste ja oskustega silma paista ning lapsehoidjate eriala propageerida. Mul on nii hea meel, et koostöös nii vahvate koolidega selline asi nüüd toimuma saab.“


Paremusjärjestus:

I koht Piret Kozlovski (Valgamaa Kutseõppekeskus)
II koht Merlin Orgulas (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
III koht Helina Sõgel (Valgamaa Kutseõppekeskus)