Skip to main content

Kogemusintervjuu: Kaisa Gutman, tervisedendus, Erasmuse õpirändest Belgiasse (Howesti kõrgkool Brugges)

Kogemusintervjuu: Kaisa Gutman, tervisedendus, Erasmuse õpirändest Belgiasse (Howesti kõrgkool Brugges)

 

Miks otsustasid õpirändele minna? Kust tuli selline idee?
Otsustasin õpirändele minna, kuna plaan perega pikemat aega välismaal elada mõlkus juba mõnda aega meeles. Kui tekkis võimalus, et välismaal viibimise saab siduda õpingutega, haarasin sellest kinni. Ettevalmistus kohtus lõpuks võimalusega (jah, selleks tuli siiski ka pingutada ja teha koostööd, et sellist võimalust saada).

Millised olid su ootused? Kas need täitusid?
Õpingute koha pealt mul suuri ootusi polnud, kuna ma pole varem õpirändel käinud. Pigem pelgasin, kas suudan ühildada õpingud pereeluga ning hoida omavahel tasakaalus aja koolis ja lastega, hoides sealjuures ka oma füüsilist ja vaimset tervist. Tegelikult olid õpingud sujuvad, pakkusid häid kogemusi ja oskusi ning olid arendavad. Õnneks oli ka õpingute ühildamine pereeluga enamvähem sujuv, aga seda eelkõige seetõttu, et abikaasa oli ja on väga toetav ning seda ka õppimise osas.

Kuidas välisõpingud möödusid?
Läbisin Howesti kõrgkooli tervise ja elustiili teaduste programmi, mis ühildub hästi tervisedenduse õppekavaga. Lemmikkursusteks olid eHealth (e-tervis), solution-focused health coaching (lahendusele suunatud tervise arengutreening), entrepreneurship and trends (ettevõtlus ja trendid), personal development course (isikliku arengu kursus). Väga huvitav ja rikastav oli ka see, et õppejõud kasutasid palju kaasavaid meetodeid ning see suunas pidevalt kaasa mõtlema. Enamasti olid igas aines praktilised tööd, meeskonnatööd, projektid ja lõpuprojekt või eksam. Eriti huvitav oli lahendusele suunatud tervise arengutreening, kus lõpueksamiks oli praktiline arengutreeningu sessioon, mida pidi läbi viima reaalses situatsioonis kliendiga (klientideks Howesti psühholoogiatudengid, kes soovisid lahendust mingile konkreetsele terviseprobleemile).

Howesti kõrgkooli tudengid

Kuidas tutvusid uue kultuuriga?
Kohalikke veebiväljaandeid ja infovoldikuid lugedes, jalutades ja ümbrust jälgides. Samuti sai suhelda nii üürileandjaga (kes oli juhtumisi ka meie naaber), õppejõududega kui ka kooli ja lasteaia õpetajatega.

Milline oli kõige meeldejäävam hetk?
Halloween ja jõulud Brugges, milles lõid kaasa ka meie sõbrad ja pere. Kooli osas olid meeldejäävateks hetkedeks nii coachingu praktiline eksam, hinnetelehe saamine kui ka ühine sööming kursusekaaslastega programmi lõpus – need kõik jäid heas mõttes meelde.

Kas õpirändes oli midagi keerulist? Mis?
Kuna läksime koos perega, siis majutuse (majutus perele ehk suurem korter või maja) leidmine oli väga aeganõudev ja kallis. Pidi tegema palju eeltööd ning eesmärgi nimel üsna pikalt vaeva nägema, et enda tingimustele vastav elamispind leida. Samas saime endale lõpuks väga hubase elamise ja ülitoreda üürileandja, kellega kinkisime omavahel jõulumeeneidki.

Natuke keeruline ja pingutust nõudev oli tasakaalu leidmine õpingute ja pereelu vahel. Õpingud ise olid asjalikud ja huvitavad ning usun, et nendega saab hakkama iga üliõpilane, kes on pühendunud, kohusetundlik, järjepidev ja uudishimulik.

Mida õppisid enda kohta kõige enam?
Õppisin enda kohta seda, et suudan saavutada endale seatud eesmärke, plaane ja sihte ning tasubki unistada ja planeerida. Igale probleemile leian lahendused ning tegelikult saan hakkama isegi siis, kui esialgu võib tunduda, et tükk on liiga suur.

Kaisa Gutman Brugges

Mida uut võtsid õpirändelt endaga kaasa?
Programmist võtsin kaasa nii kursustel õpitu, vahvad kogemused, uued kontaktid kui ka parema inglise keele oskuse. Üleüldine välismaale õppima mineku kogemus ja veel koos perega – see jääb igaveseks meelde ning on teinud meid ka perena tugevamaks ja ühtehoidvamaks.

Miks soovitad õpirännet ka teistele?
Kogemused, kogemused, kogemused! Uued oskused ning tutvused ja sõbrad maailma erinevaist paigust. Silmaringi, hariduse ja kogemuse osas tasub kindlasti minna. Ole aktiivne ning hakka kohe pihta – vali välja, kuhu ja mis programmi sooviksid õppima minna ning võta ühendust kooli Erasmus+ koordinaatoriga! Isegi kui kohe kõike ei tea, siis ära pelga ning küsi ja Sind aidatakse! Oluline on olla ise aktiivne.