Skip to main content

Kogemusintervjuu: Grete Milpak, farmatseut

Kogemusintervjuu: Grete Milpak, farmatseut

 

Kui kaua sa oled farmatseudi õppekaval õppinud ja kui kaua õpingud kestavad? 

Olen farmatseudiks õppinud praeguseks üle poole aasta, kuid õpingud kestavad kokku 3 aastat.
 

Kuidas õppetöö toimub ja milline on tunniplaan? 

Õppetöö koosneb loengutest ning erinevate kursuste praktikumidest ja praktikatest. Kõrgkoolis kohapeal peab käima üldiselt vähe, kuna enamus loenguid toimuvad zoomis. Praktikumid aga toimuvad ikka kõrgkoolis. 
 

Miks sina farmatseudi õppekavale õppima asusid? 

Tegelikult ei olnudki farmaatsia minu esimene valik. Esialgu õppisin ühe aasta õe õppekaval, kuid suvepraktikal olles tundsin, et see ei ole päris minu eriala. Samas meditsiin ja tervishoid mulle ikkagi huvi pakkusid ning hakkasin uurima teisi võimalusi. Keemia ja farmakoloogia tundusid väga põnevad - nii leidsingi, et farmatseudi eriala on mulle sobilikum.
 

                                                    Hõbepeegli reaktsioon, kus hõbeoksiid redutseerib aldehüüdidega.

Kes võiks farmatseudiks õppida? 

Kuna ravimid on ikkagi keemia, siis eelkõige peaksid juba põhi- ja keskkoolis olema head suhted keemiaga. Samuti peaks huvi pakkuma ravimite teadus. Farmatseudi ametiga kaasneb tihtipeale klientide teenindamine, mistõttu on oluline, et talle meeldib suhelda ning julgeb klientidele nõu anda, sealjuures teades, et sellega võib tekkida vaidlusmomente. 
 

Kuidas näeb välja kandideerimine farmatseudi õppekavale ning kuidas selleks valmistuda? 

Farmatseudi õppekavale kandideerides arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse teatud õppeainete keskmist hinnet - kusjuures lõpueksamite tulemusi ei arvestata, mis oli minu jaoks suur pluss. Lisaks on veel vastuvõtutest, -vestlus ja -katse. Keerukaimaks võib osutuda vestlus - kui tõesti tahad eriala õppima asuda, siis pead enda jaoks lahti mõtestama, miks just sind farmaatsia valdkonda vaja on ning vestlusel seda enesekindlalt väljendama. 
 

Kas sa töötad ka õpingute kõrvalt? 

Hetkel ma ei tööta, kuid alustan suvel ja plaanin teisel õppeaastal jätkata töötamisega ka õpingute kõrvalt. Kursusekaaslaste kogemuste põhjal on töötamine õpingute kõrvalt täiesti võimalik, kui ise seda tahad. 
 

Mis on farmatseudiks õppimise juures kõige toredam? 

Üllatav, aga tegelikult kõik need 5 erinevat keemiat ja eriti nende praktikumid. Samas ka farmakoloogia, kus õpime tundma erinevaid toimeained ning just selle õppeainega saad aru, mida sa õppima oled tulnud. 
 

                 Permanganomeetria ehk kaaliumpermanganaadiga tiitrimine, mille abil leitakse vesinikperoksiidi lahuses aine massi.

Mis on farmatseudiks õppimise juures olnud kõige keerulisem? 

Minu jaoks on kõige keerulisem olnud kindlasti anatoomia ja füsioloogia, sest see on mahukas ja suures osas iseseisev õppimine. 
 

Kuidas õpingud lõppevad - kas eksamiga või lõputööga? 

Õpingute lõpus on võimalik valida, kas sooritad eksami või kirjutad lõputöö. Mina plaanin valida lõputöö kirjutamise. 
 

Kus saab farmatseudi haridusega töötada ja kas farmatseutidel tööd jagub? 

Töökohti farmatseutidele kindlasti jagub ja neid tekib ka pidevalt juurde, mistõttu nõudlus farmatseudi haridusega inimeste järele kasvab. Farmatseudina saab töötada nii apteekides kui ka ravimitööstustes ning diplom võimaldab asuda tööle ka välismaal. 

                                    Kõrgkooli õppeapteek, kus farmaatsia tudengid mängivad läbi erinevaid elulisi situatsioone.
 

Mida soovitaksid neile, kes mõtlevad farmatseudi õppekavale õppima asumisest kuid kõhklevad veel? 

Kindlasti mõelge läbi enda jaoks üks tööpäev apteekrina, kas teile meeldib peaaegu terve päev ravimitest rääkida, neid soovitada ja hea nõu korral näha inimeste siirast tänu. 

 

                                                                                     Tutvu vastuvõtuga!