Skip to main content

Kilingi-Nõmmes alustab kõrgkooli hooldustöötajate õpperühm

Täna, 8. mail kell 11 toimub SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses (Pärnu tn 65, Kilingi-Nõmme) pidulik avaaktus 17-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja töökohapõhist kutseõpet alustavale hooldustööd tegevale inimesele. Hooldustöötajate töökohapõhise tasemeõppe tellimist tingib vajadus kutseoskustega hooldustöötajate järele.


Pildil: Kilingi-Nõmmes õpingutega alustanud õpperühm. Lisaks õppimisele on õpilased aktiivsed kogukonna arengus. Foto on tehtud Kilingi-Nõmme traditsioonilisel maijooksul.

Hooldustöötaja õppekava töökohapõhises õppes alustavad Kilingi-Nõmmes õpingutega Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse, Hooldekodu Videvik, Häädemeeste Hooldekodu ja Saare vallavalitsuse hooldustöötajad.

"Seni on Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hooldajad saanud meie asutuses väljaõppe enamasti läbi juhendamise ja hooldaja kutsetunnistust ei oma. Sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lg 3 räägib hooldustöötaja vajalikust ettevalmistusest ja kutsest, mis jõustub aastal 2020. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil on võimalus pakkuda töökohapõhist hooldustöötajate kutseõpet, mis vastab antud nõuetele ja on töötajatele sobilikum, kui töö ja pere kõrvalt käia Tallinnas või mujal kutset omandamas," ütles SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse juhataja Kristi Sutt.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Õppe seostamine tööturu vajadustega" tegevuste "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" raames. Õppekava nominaalne õppeaeg on kaks aastat ja õpingute üldmaht 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti. Õppekava lõpetamisel omistatakse lõpetajale kutseõppe tasemeõppe õpingute lõpetamist tõendav lõputunnistus ja lõpetajal on võimalus lisaks taotleda viis aastat kehtiv hooldustöötaja neljanda taseme kutsetunnistus.

Juunis toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtt hooldustöötaja erialale eestikeelsesse õppesse Tallinnas ning venekeelsesse gruppi Kohtla-Järvel.