Kevadine vastuvõtt

Avaldusi tuleb esitada läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). Dokumendid tuleb lisaks esitada kohapeal vaid juhul, kui vajalikud andmed (haridus- ja isikuandmed) SAISis puuduvad.

Vastuvõtt toimub järgmisele õppekavale:

*Põhiõppetöö toimub Haapsalus Läänemaa Rajaleidja keskuses. Õppeaja jooksul toimuvad mõned õppepäevad Tallinna õppehoones kõrgtehnoloogilises simulatsioonikeskuses.

11.04.16 – 28.04.16 Avalduste ja isikuandmete täitmine SAISis (ööpäev läbi, lõpeb 28.04.16 kell 16:00)
25.04.16 – 28.04.16 Avalduste, dokumentide vastuvõtt TALLINNAS kõrgkoolis kohapeal* (kell 10:00 - 16:00)
28.04.16 Avalduste, dokumentide vastuvõtt HAAPSALUS Läänemaa Haiglas kohapeal** (kell 09:30-15:00)

*Tallinnas, aadressil Kännu 67.

**Haapsalus, aadressil Vaba 6.

VASTUVÕTU AJAKAVA

25.04.16-29.04.16 Vastuvõtutest (45 minutit) kõrgkoolis kohapeal* (vt ka vastuvõtutesti näidis)
29.04.16 Eesti keele oskuse hindamine* (vt SIIT)
03.05.16 – 04.05.16 Vastuvõtuvestlus kõrgkoolis kohapeal*
--
28.04.16 Vastuvõtutest (45 minutit) Läänemaa Haiglas kohapeal** (vt ka vastuvõtutesti näidis)
28.04.16 Eesti keele oskuse hindamine** (vt SIIT)
28.04.16 Vastuvõtuvestlus Läänemaa Haiglas kohapeal**
--
05.05.16 kell 16:00 Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis
05.05.16 - 15.05.16 Registreerumine SAISis

* Tallinnas, aadressil Kännu 67.

**Haapsalus, aadressil Vaba 6.
 

Nõutavad dokumendid leiab SIIT.

Vastuvõtutingimused õppekavati leiab SIIT.


Kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel.

Kandidaat, kes ei ole omandanud põhi-, kesk- või kõrgharidust eesti keeles, kuid soovib alustada õpinguid rakenduskõrgharidusõppe või kutseõppe eestikeelsel õppekaval, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse** eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel. B2-taseme dokumentaalse tõenduse puudumise korral on kohustuslik läbida kõrgkoolis eesti keele oskuse hindamine.***

** eesti keele oskust tõendava dokumendina aktsepteeritakse riiklikult tunnustatud dokumente (SA Innove ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt välja antud eesti keele B2-taseme tunnistused ja riigieksami tunnistused, nt "Eesti keel teise keelena / võõrkeelena").

***eesti keele oskuse hindamine toimub 29.04.2016 kõrgkoolis kohapeal aadressil Kännu 67, Tallinn või 28.04.2016 Läänemaa Haiglas kohapeal aadressil Vaba 6, Haapsalu . Vajalik eelnev testimisele registreerimine meiliaadressil siret.piirsalu@ttk.ee Täpsem informatsioon SIIT.


Vastuvõtuga seonduvates küsimustes saate lisainformatsiooni: