Skip to main content

Kaks tervishoiu kõrgkooli said valitsuselt loa magistriõppeks

Valitsus kinnitas Kõrgharidusstandardi muudatused, millega riigi rakenduskõrgkoolid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool said esmakordselt loa alustada terviseteaduse magistriõpet.

Uue terviseteaduse magistriõppekava pikkus on 1,5 aastat ja see hakkab asendama senist 1-aastast õe erialakoolitust. Varem oli õeõppe nominaalaeg 4,5 aastat, millest 3,5 aastat kulus põhiõppele ja üks aasta erialakoolitusele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna peaekspert Ivi Lillepuu märkis, et aastase erialaõppe läbimisega kaasnes sisuline haridustaseme tõus, kuid lõpetajad said teist korda rakenduskõrghariduse diplomi ning nende võimalused jätkata erialaseid õpinguid järgmisel haridusastmel olid piiratud. "Magistriõppe lisandumine annab edaspidi õdedele võimaluse saada süvendatud teadmised ja valmisoleku töötada eriõena iseseisvalt, jätkata õpinguid doktoriõppes ja teha teadustööd," lisas Lillepuu. Uus õppekava töötati välja mõlema tervishoiu kõrgkooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õdede Liidu ning tööandjate ja vilistlaste koostöös.

Vaata ka:
Haridus- ja Teadusministeerium