Skip to main content

Kõrgkooli lõpetab 34 töökohapõhises õppes õppinud hooldustöötajat

Neljapäeval, 27. septembril kell 13 toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone aulas hooldustöötaja õppekava töökohapõhise õppe pidulik lõpuaktus. Kokku lõpetab kõrgkooli 34 hooldustöötajat, kes sooritasid edukalt kutseeksami ja saavad seeläbi lisaks lõputunnistusele ka hooldustöötaja kutse, tase 4.

Vaata galeriid!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna Piret Tamme sõnul on kõrgkool koolipõhiste õpperühmade kõrval koolitusi ka töökohapõhises õppevormis läbi viinud juba kümme aastat. "Töökohapõhises õppes õppivatel õppuritel on tugev meeskonnatunnetus ja alati kõrge õpimotivatsioon," ütles Piret  Tamme. "Töökohapõhise õpperühma juurde on alati tore minna, sest nende ühised väärtused ja üksteise toetamine on väga tugevalt tajutavad. Loodan väga, et oleme suutnud luua pinnase, mis julgustab lõpetajaid minema ka edasi õppima ning näeme neid varsti juba uutel õppekavadel," lisas Tamme.

Hooldustöötaja õppekava nominaalne õppeaeg on kaks aastat ning õppekava läbimisel väljastatakse lõpetajatele lõputunnistus, kutseeksami edukal sooritamisel ka hooldustöötaja kutse tase 4.

Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Õppe seostamine tööturu vajadustega" tegevuste "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolipraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" raames.

Järgmine vastuvõtt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja õppekavale eestikeelsesse õppesse Tallinnas ja osaliselt venekeelsesse õppesse Kohtla-Järvel on planeeritud 2019. aasta suvel. Sisseastumistingimused ja vastuvõtu ajakava leiab tuleval kevadel kõrgkooli kodulehelt.

Vaata ka:
Terevisioon (alates 38.55)