Kõrgkooli õppeosakonna juhataja Jaana Sepp kaitses edukalt oma doktoritöö "Safety Culture Framework for Nursing and Care Institutions" ("Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel")

Palju õnne!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeosakonna juhataja Jaana Sepp kaitses 9. detsembril edukalt oma doktoritöö "Safety Culture Framework for Nursing and Care Institutions" ("Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel").

Oma äsja kaitstud doktoritöös võttis Sepp luubi alla Eesti hooldekodude ohutuskultuuri. Ta lasi hooldekodutöötajatel esmalt vastata küsitlusele ja tegi seejärel nendega süvaintervjuusid. Just intervjuudest välja koorunud murekohtade põhjal otsis Sepp oma töös terviklikku ohutuskultuuri raamistikku, mis paneks rõhku ohu ennetusele ning töötajate ja klientide heaolule.

Doktoritöö osutab, et Eesti hoolekandeasutustel on ohutuskultuuris veel palju arenguruumi. 

Palju õnne värskele doktorile veel kord!  

Mis täpsemalt hooldekodudes toimub ning teistest doktoritöö tulemustest täpsemalt saab lugeda SIIT!