Skip to main content

Kõrgkool toob tervishoidu tagasi 25 õde

Täna, 12. jaanuaril algusega kl 12 toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba kolmandat korda läbiviidud projekti "Õed tagasi tervishoidu" lõpetamine. Projektipõhise kursuse, mis valmistas õendussektoris pikemat aega mitte töötanud õdesid tagasi tööturule siirdumiseks, läbis tänavu edukalt 25 õde.

Vaata galeriid!

Projekt "Õed tagasi tervishoidu" on teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tööturule tagasi tuua õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja ei tööta õena. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba kolmandat korda läbi viidud projekti raames sooritasid õe teooria- ja praktikaeksami kõik 25 projektis osalenut, mille alusel kantakse nad tervishoiutöötajate registrisse, mis annab õiguse õena tööle asuda.

"Tänaseks on kolme aasta jooksul projekti "Õed tagasi tervishoidu" kaudu oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi kaasajastanud 70 õde. Need on õed, kes on sel moel lisandunud kõrgkoolide õe õppe lõpetanutele ning aitavad leevendada tervishoiusektoris õdede puudust,“ ütles kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp. “Õpe on ennast nende aastatega õigustanud ja huvi kursuse vastu igal aastal suurenenud, seega on see kindlasti võimalus, mis ka edaspidi võiks aidata õdesid tervishoidu tagasi tuua," lisas Puusepp.

Õpe, mahus 30 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti, toimus septembrist detsembrini ja õppeajal maksti osalejatele stipendiumi. Eesti keelest erineva emakeelega õppijatele pakuti vajaduspõhist riigikeele täiendusõpet. Koolitust viisid läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, projekti rahastas ja kutsus ellu Sotsiaalministeerium.

Vaata ka:
Pealinn
Postimees
KuKu Raadio
TallinnaTV