Innovaatilised õppemeetodid muudavad õppetöö ja õpetamise veelgi põnevamaks

Märka KVALITEETI õpikeskkonnas

Õpiüritustesarja „Koolipere kaasamine“ raames korraldas kvaliteeditöörühm esmalt ideekorje innovaatiliste õppemeetodite kogumiseks ning 14. mail toimus Zoomi vahendusel esitatud mitmekesiste õppemeetodite vestlusring, milles osales 14 kõrgkooli töötajat. Sündmuse korraldamise eesmärk oli anda võimalus jagada kolleegidega enda häid kogemusi, teadmisi ja oskusi erinevate õppemeetodite vaheldusrikas kasutamiseks. Jagatud ideede säilitamiseks ning uute lisamiseks on loodud siseveebi nö meetodite pesa Kõrgkooli kaasamine - õppemeetodid meie seas.

Eilses vestlusringis tutvustasid Urve Kaasik-Aaslav ja Elle Sõrmus enda poolt esitatud põnevaid õppemeetodeid, mis on leitavad kõrgkooli siseveebist. Lisaks kuuldud näidetele (koos visuaalidega) tekkis elav arutelu ning jagati varasemalt esitamata meetodeid. Järgnevalt mõned näited:

  • „Kuldvillak“- https://jeopardylabs.com/play/rahvatervis (Meetodi esitaja/soovitaja: Liina Riisenberg);
  • Mosaiigi (siksak, Jigsaw, S. Kagan) sarnane lihtsustatud versioon paaristööna Kildlugemine, kui üks mahukam tekst jagatakse kaheks ning enda teksti osa läbitöötamisel on võimalus peegeldada paarilisele loetu mõistmist. Siksaki puhul saab keerukamaid materjale läbi töötada. (Meetodi esitaja/soovitaja: Liina Riisenberg);
  • „Suhkru-ja soolamäng“, meetodit saab erinevalt kasutada, kas kaalutakse suhkru või soola kogus eri toiduainetes või peab väljavalitud tooted suhkru/soola sisalduse alusel järjestama. Visuaalselt on mõjusam kasutada suhkrutükke koguste paigutamisel (Meetodi esitaja/soovitaja: Ivi Prits ja Heli Raun);
  • Juhendaja koolitus, mille eesmärk on toetada hea juhendaja kujunemist. Ülesannet sooritatakse paaris, kui üks paariline juhendab kaaslast plastiliiniga vormima näiteks „sügisene siil“ ning lubatud on vaid suuline juhendamine ilma sekkumiseta. (Meetodi esitaja/soovitaja: Evija Marjasoo);
  • Enda kujundatud erialane T-särk. Kui loovtöö on valminud valitakse ühiselt kõige mõjusam lahendus. Näiteks joonistavad õppurid skeemid või lühikesed märksõnad luues silmakontrolli meelespea. (Meetodi esitaja/soovitaja: Liis Roostik);
  • T-särgist inspireeritud idee riidest kotile kirjutada/joonistada erialane teave, mille näol on tegemist justkui "teadmiste kogumise kotiga", kuhu saab sisse panna kõrgkoolis õppimise ajal kogutud info. Kooli lõpetades on hea koti sisu läbi vaadata. (Meetodi esitaja/soovitaja: Jane Saks);
  • Erinevad mitmekesised situatsioon ülesanded ja hiljem olukordade lahendamine kaasüliõpilastega. Mitte ainult õppejõud ei valmista stsenaariumit ette vaid üliõpilased ise loovad situatsiooni kirjelduse. Lisaks loomulikult rollimängud nii simulatsioonikeskuses kui mitte.(Meetodi esitaja/soovitaja: Ivi Prits ja Urve Kaasik-Aaslav).

Lisaks tõid varasemalt kasutatud õppemeetodina Quizlet programmi, mida on hea kasutada nt sõnavara õpetamiseks ning loovust arendavad postrid. Kokkuvõttes võib öelda, et osalejad jäid rahule tänuväärse ja kaasava aruteluga ning väike osalejate arv võimaldas enam kaasa rääkida.