Skip to main content

Arvutiõppe suvekool (17.-26.08.2015)

Suvekooli nimetus: Arvutiõpetus algajatele

Kursuse eesmärk: omandada MS Office 2010 baasil praktilise arvutikasutuse baasoskused.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija:

· teab infotehnoloogia põhimõisteid ja failioperatsioone;

· oskab dokumendi loomisel kasutada kontoritarkvara: teksti- ning tabeltöötlust ja esitlust;

· oskab internetist infot otsida ja seda tekstidokumentides rakendada.

Õppemeetodid:

  • loeng
  • demonstreerimine
  • harjutamine

Kursuse sihtrühm: inimesed, kes soovivad kõrgkooli sisse astuda kas kutseõppe või rakenduskõrgharidusõppe tasemele.

Tundide arv: 1,5 EAP (24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 15 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Õppejõud: Riina Orumaa, Kerstin Kippar.

Õppematerjalid: õppejõudude koostatud õppematerjalid.

Koolituse toimumise aeg: 17.–26.08.2015.

Koolituse toimumise koht:

·         I grupp Tallinn, Kännu 67;

·         II grupp Lehe 12, Kohtla-Järve.

Kursuse hind: 40 EUR

Registreeri siin!