Skip to main content

Šveitsi õenduse ülikooli külastus

2.-5. detsember külastasid kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud Mikk Tarraste, Mirjam Luik ja Siiri Maasen Astra projekt tegevus 15 raames Šveitsi õenduse ülikooli Hes-so Valais, et tutvuda Valais kantoni haigla võrgustikes ja õenduse õppes kasutusel olevate tehnoloogiatega.

Külastuse käigus kohtuti ülikooli juhtkonna ja õppejõududega, kes tutvustasid erinevaid uurimistööde projekte, kus õe eriala üliõpilased teevad koostööd farmatseutide, arstide ja inseneridega.

Lisaks lepiti kokku kohtumine kevadel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, et arutada võimalikke koostööprojekte.