Skip to main content

Ümarlaud Arte Gümnaasiumi õpilastega

Alates 2016. aastast toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilastele tervishoiualase eelkutseõppe tunnid. Tundide raames, mida viivad läbi kõrgkooli õppejõud ja PERHi spetsialistid, õpitakse ergonoomikat, inimese anatoomiat ja füsioloogiat, hoolduse aluseid ja hooldustoiminguid, toitumisõpetuse aluseid, tervisemõjureid, meeskonnatööd haiglas, tsiviiltaktikalist käitumist ja esmaabi suurõnnetuse situatsioonis. Õpilased viibivad ka haiglas praktikal.

Möödunud nädalal toimus kõrgkoolis ümarlaud, kuhu kogunesid lisaks 2016. aastal õppetööd alustanud ja nüüdseks 12. klassi jõudnud õpilastele ka PERHi-poolne koordinaator Katre Zirel, Arte Gümnaasiumi õppealajuhataja Lilli Arumäe ja kõrgkoolipoolne korraldaja Siret Piirsalu, kes kuulasid üheskoos õppurite tagasisidet 3 aasta jooksul toimunud õppetööle.