Õe tasemeõppe vastuvõtt

Vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele:

 • Õde - eelneva õe või ämmaemanda kutsekeskhariduse olemasolul, 2 aastat. Tsükliõpe, õppetöö toimub Tallinnas.

Avaldusi tuleb esitada läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS). Dokumendid tuleb lisaks esitada kohapeal vaid juhul, kui vajalikud andmed SAISis puuduvad.

08.04.2019 - 18.04.2019 Avalduste ja isikuandmete täitmine SAISis (ööpäev läbi, lõpeb 18.04 kell 16:00)
08.04.2019 - 18.04.2019 Avalduste, dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal* (kell 10:00-16:00)

Avalduste ja isikuandmete täitmiseks SAISis ning vastuvõtutesti sooritamiseks on võimalik kasutada arvuteid kõrgkooli raamatukogus*. Raamatukogude lahtiolekuajad leiate siit.

*Tallinnas, aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12

08.04.2019 - 18.04.2019 Vastuvõtutest rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel, iga kandidaat saab SAISi kaudu ajavahemiku vastuvõtutesti sooritamiseks peale avalduse kinnitamist.
22.04.2019 Avalikustatakse vastuvõtutesti tulemused SAISis
24.04.2019 - 25.04.2019 Vastuvõtuvestlused kõrgkoolis kohapeal**
26.04.2019 kell 16:00 Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis
26.04.2019 - 03.05.2019 Õppimatuleku kinnitamine kandidaadi poolt SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee

08.08.2019 - 29.08.2019 Eesti keele oskuse hindamine kõrgkoolis kohapeal (kandidaatidele, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles või kellel puudub eesti keele B2-taseme tunnistus).

23.08.2019 vastuvõetud kandidaatide immatrikuleerimine

** Tallinnas, aadressil Kännu 67

 

Õpe toimub kord kuus ühel nädalal.Õppesessioonide ajad leiate siin

 


Õe õppekavale nn tasemeõppesse (eelnevalt kutseharidust omavad õed, ämmaemandad, velskrid) kandideerides esitab kandidaat

 • Õe, ämmaemanda või velskri kutseõppe õppekava lõpetamist tõendav dokument ja hinneteleht (originaal ja koopia).
  • Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud tõlge (originaal ja koopia).
  • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse omandanud välisriigis.
  • Hinnetelehe puudumise korral pöörduda eelnevalt lõpetatud haridusasutuse poole vähemalt kaks kuud enne dokumentide vastuvõtmise algust.
  • Kõrgkoolis perioodil 09.06.2019 – 14.08.2019 hinnetelehtede duplikaate ei väljasta.
 • Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal ja koopia).
 • Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud (originaal ja koopia).
 • Eesti keeles hariduse omandamist tõendav dokument (originaal) kandidaadil, kes soovib õpingu alustada eesti keeles ja kelle kohta SAISis hariduse omandamist tõendavad sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandidaadid).
 • Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal ja koopia). Kandidaadil, kellel puudub B2-tasemel eesti keele oskuste tunnistus, tuleb osaleda riigikeele hindamisel.

 


Vastuvõtuga seonduvates küsimustes saate lisainformatsiooni:

 • Irene Kollo

  Irene Kollo

  Vastuvõtuspetsialist

  • irene.kollo@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102