Skip to main content

Network Building for Digital Learning Innovation in Geriatric Healthcare Technology D-LIGHT Network Project

Projekt nr 2021-1-DK01-KA220-VET-000033082

Programm: Erasmus+ · Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions 

Period: 28.02.2022 - 27.01.2024
Budget: 291 120.00 €

Project name: Network Building for Digital Learning Innovation in Geriatric Healthcare Technology D-LIGHT Network Project

Eesmärgid, mida soovitakse partnerluse raames saavutada, on luua ja valideerida:

 1. Funktsionaalne, tõhus ja innovatiivne klasteril põhinev piirkondadevaheline koostööpartnerluse mudel, et ühiselt tuvastada kutsehariduse ja -koolituse vajadused ning rahuldada need kõigi piirkondade ühiseks kasutamiseks mõeldud digitaalsete õppelahenduste kaudu.

 2. Täielikult dokumenteeritud parimate tavade metoodika täiustatud digitaalse õppematerjali ühiseks kasutamiseks.

 3. Kutsehariduse ja -koolituse sektori esindajate tugevdatud süstemaatiline roll kutsehariduse ja -koolituse vajaduste analüüsides - nii ettevõtjate kui ka avaliku sektori organisatsioonide kaasamine kutsehariduse ja -koolituse vajaduste kaardistamisse, mida juhivad kutsealase tippkeskuse (CoVE) tasandi kutsehariduse ja -koolituse pakkujad, ning osalemine metoodika- ja klastripõhises rahvusvahelises vajaduste võrdluses. 

Projekti koordinaator: SOSU Nord, Taani

Partnerid: 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti
ROC da Vinci college, Holland
Calasanz Santurtzi S.L., Hispaania
Yrkesinstitutet Prakticum, Soome

 

Struktuuriüksus: Kutseõppe osakond

Projekti meeskond Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: Piret Tamme, Birgit Nicolau Costa, Riina-Renate Int, Heli Raun, Mikhail Bendera

 • Contact image

  Eve Epner

  International Project Manager

  • eve.epner@ttk.ee
  • +372 671 1713
  • 102