Skip to main content

Siseriiklik koostöö

Oma tegevuses lähtume heast teadustavast ja teaduseetika põhimõtetetest, et teha teadust ja arendustegevusi eetiliselt, sisukalt ja korrektselt. Teadus- ja arendustegevustega seotud küsimustes saab nõu ja toe küsimiseks pöörduda rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse töörühma (RUTA) poole (ruta@ttk.ee).