Skip to main content

Nordplus Horizontal – Study Quality in Terms of Multiculturalism in the Baltic Countries

Nordplus Horizontal - Study Quality in Terms of Multiculturalism in the Baltic Countries

Projekti nr: NPHZ-2017/10151
Projekti periood: 09/2017 – 12/2018
Projekti eesmärk: määratleda õppekvaliteedi mõiste ning väljatöötada mudel, mille abil on võimalik kirjeldada ja parendada õppekvaliteeti. 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

Projekti meeskond: