Skip to main content

Rakenduskõrgharidusõpe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis viiakse rakenduskõrgharidusõpet läbi 3 struktuuriüksuses: õenduse õppetool, meditsiinitehnilise hariduse keskus, tervishariduse keskus. Iga struktuuriüksus koordineerib rakenduskõrgharidusõppe õppekavade õppetööd.

Struktuuriüksuse tööd korraldab juhataja, kelle ülesandeks on struktuuriüksuse tegevuse vastavuse tagamine seadusandlike regulatsioonidega, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse ja dokumentide ning muude õigusaktidega. Juhataja vastutab õppetöö korralduse, õppekava arendamise ja akrediteerimise ning õppejõudude arenduskava eest.

Kõrgkoolis viibijate käitumisreegleid reguleerivad Hea tava reeglid, mis on kohustuslikud kõigile kõrgkoolis viibijatele.

Kõrgkooli uurimissuunad:

  • Tervise ja heaolu edendamine
  • Tervise ja heaoluteenuse kvaliteet
  • Inimkesksus tervishoius
  • Tervisevaldkonna eetika ja teooria
  • Keskkonna parendamine ja jätkusuutlikkus