Lõpueksami ja lõputöö korraldamise juhend

Lõpueksamite ja lõputöö kaitsmiste ajakava (sügissemester 2018/2019) täpsustamisel. 

Esitlus lõputööde esitamise ja lõpetamisega seonduva kohta

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõputöö ja lõpu-/kutseeksami korraldamise juhend 2018

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö retsensiooni vorm


Informatsioon

03.09 – 16.09   Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine ja andmete sisestamine ÕISis

07.01                 Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine

09.01 – 11.01   Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg

21.01 – 24.01   Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal

31.01 / 01.02    LÕPUAKTUS Kohtla-Järve / Tallinn