Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord