Rektori tervitus

Ülle Ernits
rektor

Telefon: 671 1700
E-mail: ylle.ernits@ttk.ee


16. oktoober 2017

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits tervitab kõiki kõrgkooli õppureid, õppejõude, vilistlasi, töötajaid ja koostööpartnereid kõrgkooli 77. aastapäeva puhul. Palju õnne Tallinna Tervishoiu Kõrgkool! 


8. september 2017

Austatud kõrgkooli töötajad, õppijad

Alanud on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2017/2018 õppeaasta. Tähistame sel aastal Kohtla-Järve struktuuriüksuse 51. aastapäeva ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 77. aastapäeva, millest 12 aastat oleme tegutsenud rakenduskõrgkoolina. Lisaks on Pärnus kõrgkool järjepidevalt tegutsenud juba 10 aastat.

Aastapäeva üritused toimuvad sellel aastal teistmoodi, aga kuidas täpselt, sellest juba oktoobris. Suve jooksul on koolimajades nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel nii mõndagi muutunud - ikka õppe- ja töötingimuste paremaks muutimise eesmärgil. Lisaks on Tallinna koolihoone territooriumil algamas juurdeehituse ehitamine, mis valmimisel annab võimalused õppijale kiirabisimulatsioonis õppida, laiendatud kohvikunurgas einestada ja õppida ning eriti ootame avalikkusele suunatud tegevuste ala, mida saame sisustada kõrgkooli oskusi ja teadmisi demonstreerides. Õppijatel saab olema võimalus õppida anatoomiat ja füsioloogiat e-õppena.

Uuele õppeaastale läheme vastu lootusrikkalt ja töiselt. Hetkel ootab kõrgkooli põhimäärus kooskõlastust Haridus- ja Teadusministeeriumis ning kõrgkooli uue arengukava esimene aasta oma tegemistega hakkab läbi saama. Uue põhimääruse raames muutub kõrgkooli juhtimine, kõrgharidus koondub kolme struktuuriüksusesse ja tööd alustab Elukestva õppe keskus, mis haarab endasse raamatukogu, keeleõppe ja täienduskoolituse.

Rõõm on uute õppijate üle, keda innustab tervise valdkond, soovin head algust alustajatele ja jätkuvat innukust jätkajatele!

IKKA edasi!

Head uut aastat!

Ülle Ernits
rektor


12. juuni 2017

Rektor Ülle Ernits vaatab 2016/17 õppeaastalõpu tervitusvideos tagasi möödunud õppeaastale, räägib, mis ootab kõrgkooli ees edaspidi ja soovib kõigile suurepärast suvepuhkust!


19. detsember 2016

Rektor Ülle Ernits, õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ja finants- ja haldusdirektor Ave Perve vaatavad tagasi mööduvale aastale ning soovivad kõigile imelist jõuluaega ja head uut aastat!


20. oktoober 2016

Oktoober on kõrgkoolile ülikiire kuu, lisaks õppetööle tähistasime kõrgkooli aastapäeva Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel. Kohtla-Järve struktuuriüksus sai 50 aastaseks ja selle auks korraldasime koostöös SA Ida-Viru Keskhaiglaga konverentsi "Piiridega või piirideta tervishoius?"/"Здравоохранение - с границами или без границ?", kutsudes vilistlasi, partnereid ja sõpru oma mõtteid meiega jagama. Esimese versiooni kõrgkooli uuest arengukavast saime kaante vahele ja saatsime Haridus- ja Teadusministeeriumile kooskõlastamiseks. Kõigele lisaks algavad meie armsaks saanud aulas ulatuslikud remonditööd ja aula saab uuel aastal täiesti uue elu. Võtsime aula auks ette väikese video tegemise, sest meil on, mida mäletada.

Ülle Ernits
rektor


1. september 2016

Austatud kõrgkooli töötajad, õppijad

Alanud on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2016/2017 õppeaasta. Tähistame sellel aastal Kohtla-Järve 50 aastapäeva ja Tallinna 76 aastapäeva, kokku kahe üksuse peale on koolitatud tervishoidu töötajad 126 õppeaastat. Aastapäeva üritused toimuvad sellel aastal Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel, kus toimub konverents ja pidulik üritus. Uuele õppeaastale läheme vastu lootusrikkalt ja töiselt. Saame sellel sügisel koos töötajate ja õppijatega koostada uue arengukava, milles määrame järgmise 5 aasta eesmärgid. Arengukava on kõrgkooli põhiline töödokument ja meil on palju häid ja vajalikke tegevusi, mida arengukavaks kirjutada. Rõõm on uute õppijate üle, keda innustab tervise valdkond, soovin head algust alustajatele ja jätkuvat innukust jätkajatele.

Head uut aastat!

Ülle Ernits
rektor


1. juuli 2016

Suvised suuremad tegemised on tehtud ja võimalus hetkeks aeg maha võtta. Käes on puhkuste aeg. Kõrgkooli edukate õppijate vastuvõtt toimus nagu alati, kutsutuid oli. Lisaks tunnustas üliõpilas- ja õpilasesindus kõrgkooli töötajaid. Vihmase ilma tõttu veetsime peale lillede istutamist pärastlõuna aulas, mida on ehk aastate jooksul üks kord veel juhtunud. Eks ilmataat peab vahel peale jääma, ei saa ju alati meile vastu tulla. 16 ja 17. juunil toimusid kõrgkooli lõpuaktused, kokku oli lõpetajaid 240 (Kohtla-Järvel 23 ja Tallinnas 217). Ametlikult ei ole õppeaasta veel lõppenud, kuid lõpetajate osas saame olla rahul ja suvepuhkustele vastu minna rahuga südames. Suvine vastuvõtt katkestab nii mõnegi kõrgkooli töötaja töö, kuid sellega oleme me juba harjunud. Kes pole ametis vastuvõtuga, see tegeleb uue õppeaasta ettevalmistamisega.

Head Eestimaa suve, isegi halva ilmaga on võimalik alati midagi head ette võtta - lugeda, minna kinno või muuseumi või lihtsalt koristada ära mõni kapp, mis ammu pinnuks silmas.

Lugemiseni!

Ülle Ernits
rektor


19. mai 2016

Hea lugeja

Käes on kaunis maikuu, loodus tärkab täie jõuga ja päikese energiat on tunda kõiges elavas. Kõrgkool ootab mais õppekavade kvaliteedihindamise raportit ja innovatsioonimeetme otsust, mõlemad on kõrgkoolile väga olulised ja mõjutavad meie elu järgmistel aastatel. Samal ajal tegutseme aktiivselt, kätte hakkavad jõudma lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste ajad, 20. mail kutsume tänuüritusele välisüliõpilaste juhendajad, avalikustame videokonkursi võitja, valmistume edukate õppijate vastuvõtuks juuni alguses. Oluline on maikuu kõrgkooli nõukogu istung, kus valitakse kõrgkooli õppejõud.

Igasse päeva jätkub huvitavat ja vajalikku!

Soovin teile sama
Ülle Ernits
rektor


28. märts 2016

Hea lugeja

Külm kevad on läbi ja õppeaasta lõpp läheneb. Ees ootab pingeline aprill, mis toob kõrgkooli rahvusvahelised õppekavagruppide kvaliteedihindajad, ASTRA meetme otsuse ootuse, õppejõudude avaliku konkursi, rektori konkursi. Maikuu kõrgkooli nõukogu valib uued õppejõud, kes valituks osutudes asuvad tööle tähtajatute töölepingutega. Kahe järgneva kuu jooksul tehakse kõrgkoolis ja kõrgkooli suhtes väga olulised otsused, mis mõjutavad meie kõikide tööd lähiaastatel.

Head tervist soovides
Ülle Ernits
rektor


Head saabunud sügist!

Mul on hea meel teid tervitada uue õppeaasta puhul.

Sellel sügisel oli meil kolm avaaktust – Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Mäetagusel.

Tallinnas oli meil põhjust natuke teistmoodi avaaktuseks, sest meiega ühinesid hooldustöötaja õppijad endisest Tallinna Pedagoogilisest Seminarist ja õppimist alustavad meile uue lastehoiu õppekava õpilased.

Kas 10 aastat on pikk aeg või lühike aeg?
Noore inimese jaoks on 10 aastat väga pikk aeg - nii kaugele pole mõtet mõeldagi ja 10 aastat vanem inimene on ikka väga vana. Ühel hetkel muutub 10 aastat lühikeseks ajaks - lihtsalt ühel hommikul ärgates avastad, et 10 aastat on läinud nii, et Sa pole seda märganudki.

10 aastat tagasi ehk aastal 2002 avasin avaaktuse Tallinnas järgmiste sõnadega: „Tere tulemast Tallinna Meditsiinikooli, aitäh, et olete valinud oma edasisteks õpinguteks Eesti kolmest meditsiinikoolist just meie kooli.“

Tänaseks on Eestis kaks tervishoiukõrgkooli – kolme meditsiinikooli asemel.  

10 aastat tagasi avasime selleaegses Kohtla-Järve Meditsiinikoolis eelneva kutseharidusega õdedele rühma rakenduskõrghariduse tasemel.

10 aastat on möödas ajast, mil staažikas eesti keele õpetaja Helgi Hummus tegi eesti keele pikendatud õppekava ja me koos kirjutasime Tallinna Meditsiinikooli poolt taotluse rahastuse saamiseks. Helgi Hummus alustas pikka ajajärku, mille populaarsus ei ole kahanenud ja mille vilju teiegi saate nautida.“

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile on algav õppeaasta kaheksas, kuid kokkuvõtteks peab sellel sügisel 16.oktoobril kool oma 72 sünnipäeva. Nii nagu eesti ajalugu, nii kajastub ka kooli ajaloos kõik ühiskonnas toimuv – vajadus kooli järele, mis nähtub 40 aasta riiklikust otsusest, vajadus ja tahe ka sõjaajal koolitada, nähtub kooli Tambovi perioodist, vajadus oma maja järele, mis sai teoks alles 1977 aastal.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on Eesti mõistes suur kool. Meil on Kohtla Järvel struktuuriüksus ja tänase seisuga toimub õpe Pärnus, Kuressaares ning alates sügisest ka Mäetagusel.

Seda, et tervishoiutöötajaid on aina rohkem vaja, kinnitavad meie tõusujoones õppekohtade arvud, mida riik rahastab. Seda, et me saame õppijaid valida, kinnitavad konkursid. Seda, et inimesed vajavad tervishoiutöötajaid kinnitavad rahva tervise näitajad ja inimeste pikenenud eluiga üldiselt.

Kõrgkooli väärtushinnangud kannavad koondnimetus IKKA ehk siis Inimene, Koostöö, Kaasamine, Areng.

INIMENE on kõrgkooli keskne väärtus.

   Töötajad –  töötajate kompetents,  pühendumine, isikupära ja innovaatilisus loovad unikaalse keskkonna arenguks ja õppimiseks.

   Õppijad – õppijate erinev taust ja õppimise protsessis arenevad oskused ning teadmised rikastavad kõrgkooli, olles sillaks ühiskonna ja partnerite vahel.

KOOSTÖÖ kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja rahvusvaheliselt. 

KAASAMINE töötajad, õppijad, vilistlased ja partnerid on kaasatud organisatsiooni juhtimises ja arendustegevuses.

ARENG toetame innovaatilisust, innustame ja oleme innustunud, võimaldame areneda eesmärgistatult, nõudes vastutust tehtud valikute ees.

Lõpetuseks soovin IKKA suurepäraseid õpinguid:

tundke õppimise valu,
tundke saavutuste joovastust,
tundke loobumise mõrudat maitset
ja õppige armastama tööd – nii saab teist tulevane inimesetundja.

Head uut aastat!

Ülle Ernits
rektor