COHEHRE

 

COHEHRE
Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe
 

COHEHRE on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on Euroopa sotsiaal- ja tervishoiuerialade spetsialiste ettevalmistavate kõrgkoolide vahelise koostöö edendamine. COHEHRE annab oma liikmetele võimaluse ühiselt kiirendada muutusi sotsiaal- ja tervishoiuerialade spetsialistide ettevalmistamisel, seda nii üleeuroopalisel kui liikmesriikide tasandil. COHEHRE toetab oma liikmete erialast arengut läbi mobiilsuse ja projektitöö, konsortsiumi materjalide ajakirjas "Journal of Allied Health" avaldamise ja iga-aastaste konverentside korraldamise. Lähitulevikus on plaanis nädalalõpu töötubade korraldamine liikmeid huvitavatel teemadel.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on COHEHRE liige alates 2008.a.
Loe lisainfot COHEHRE kohta siit.

Konsortsiumi liikmeks olevad õppekavad ja kontaktisikud: 
Institutsionaalne esindaja: Eve Epner,
e-mail: eve.epner@ttk.ee