RUTA- töörühmakoosolekute ajad, teemade jaotus ja käsitlemisele tulevad teemad

10. veebruar 2014, kell 10.00 - plagiaadiküsimustega tegelemise põhimõtete väljatöötamine - Hanna-Maria Põldma
10. märt 2014, kell 10.00 - rakendusuuringute korraldamine kõrgkoolis (taotluste läbivaatamine, nõustamine, uuringuks loa andmine jms) - Vootele Tamme
7. aprill 2014, kell 10.00- õppejõudude innustamine uurimistöö tegemiseks (näiteks koolituste korraldamine, uurimiskohviku idee jms) - Alar Sepp
5. mai 2014, kell 10.00 - ülekõrgkoolilise uurimistööalase juhendmaterjali koostamine - Anne Ehasalu
9. juuni 2014 , kell 10.00 - õppejõudude nõustamine rakendusuuringu loomisel ja läbiviimisel - Mare Vanatoa
8.september 2014, kell 10.00 - publikatsioonide kirjutamise toetamise vajaduspõhiste võimaluste leidmine - Kaire Vals