VÕTA

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) võrgustik on kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi Primus tegevuse 3 - VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008-2013) - raames moodustatud võrgustik programmi eesmärkide saavutamiseks. Võrgustiku liikmeteks on partnerite poolt määratud VÕTA valdkonnaga tegelevad töötajad ja valdkonnaga seotud osapooled.

Võrgustiku eesmärgiks on aidata kaasa:
   - kõrgkoolide valmiduse ja pädevuse tõusule hinnata ja tunnustada õppija õpinguid ja töökogemust;
   - VÕTA standardite kehtestamisele ja protseduurireeglite ühtlustamisele;
   - VÕTA edendamisele ja laiendamisele;
   - programmi eesmärkide täitmisele.

VÕTA võrgustiku tegevuse aluseks oleva dokumendi leiab siit.
VÕTA kontaktisik Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on Grete Sõõru.
Rohkem infot VÕTA võrgustiku kohta leiab siit ning VÕTA tegevustega Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tutvu siin.