Skip to main content

Toetuse saamise tingimused

  • üliõpilane peab olema algavaks semestriks täitnud eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu vähemalt 75% ulatuses. Õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril on toetuse saamise eelduseks täiskoormusega õppima asumine;
  • keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (st sissetulekute suurus üliõpilase kohta jääb alla suhtelist vaesuspiiri);
  • Eesti kodanikuks olemine või viibimine Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.

Vajaduspõhise õppetoetuse summa diferentseeritakse kolmes suuruses vastavalt õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäärale.

2023. aastaks on riigieelarve seadusega kehtestatud üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäär 762,50 eurot kuus.