Tervisedenduse õppekava

Tervisedenduse eriala nominaalne õppeaeg on 3 aastat (180 EAP). Lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse. Diplom vastab Eesti tervisedendaja kutsestandardi III tasemele.

SA Kutsekoda link: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10515907 

Tervisedenduse õppekava avati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2007. aastal. Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuuri poolt läbi viidud õppekavade üleminekuhindamise käigus anti 2009. aastal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile õigus väljastada riiklikult tunnustatud diplom.

2014. aastal akrediteeriti Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni (International Union for Health Promotion and Education, IUHPE) poolt aastaks 2018. Rahvusvahelise akrediteeringu järgi vastab tervisedenduse õppekava Euroopa Tervisedenduse Kutsestandardile (Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion, CompHP). Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppekava oli esimene õppekava Euroopa Liidus, mis sellise kõrge tunnustuse pälvis ning akrediteeritud kursuste registrisse kanti. 

 

Õppekava

 
 
 
Õppekava tabelid

 

Tervisedenduse õppekava nõukogu koosseis alates 20.02.2018

  1. Silja Mets-Oja - struktuuriüksuse juhataja, nõukogu esimees
  2. Nele Kunder - tervisedenduse õppekava juht
  3. Jaana Sepp - õppeosakonna juhataja
  4. Kristiina Pullerits - õppekvaliteedijuht
  5. Anu Kasmel - Eesti Tervisedenduse Ühing, ekspert
  6. Tiia Pertel - Tervise Arengu Instituut, tervisedenduse osakonna juhataja
  7. Ain Peil - tervisedenduse õppekava vilistlane, Siseministeerium, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna peaspetsialist
  8. Inga Villa - Tartu Ülikool, rahvatervishoiu õppetooli tervise edendamise lektor
  9. Tervisedenduse õppekava üliõpilane