Tellitavad kursused

TELLITAVAD KURSUSED

1. Erialane eesti keel õdedele (B1–B2-tasemele) - 60 ak/tundi 

Eesmärk: Anda õppijatele teadmised õendusalase erialakeele korrektsest kasutamisest erialaste tekstide lugemise ja kuulamise ning erialase terminoloogia kasutamise kaudu nii kõnes kui kirjas.
Sihtrühm: Haiglates, polikliinikutes jne töötavad õed, ämmaemandad, kes soovivad parandada erialase eesti keele oskust.
Koolitajad: Kalev Salumets, Siret Piirsalu ja Elle Sõrmus
Õpiväljundid:

 • oskab kasutada erialast terminoloogiat patsiendiga suhtlemisel ja dokumentatsiooni täitmisel; 
 • suudab jälgida vestlust ja kaasa rääkida tervishoiu-alastel teemadel;
 • oskab kirjutada pikemaid erialaseid tekste;
 • teab olulisi grammatikateemasid (nimi- ja omadussõnad; liht-, täis- ja enneminevik; käänded; sihitis; umbisikuline tegumood; tegusõnade rektsioonid; omadussõnad; modaalsõnad; määrsõnad) ja oskab neid kasutada.

Kursuse hind: kokkuleppel


2. Äge kõht - 16 ak/tundi

Eesmärk: Anda teadmisi õendustegevuseks kõhuvaluga haige käsitlusel.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand
Koolitaja: Riina Räni, MD
Õpiväljundid: 

 • teab maosooletrakti anatoomiat ja füsioloogiat, kõhuvalu põhjuseid, sümptomeid, kõhuvalu esinemise ealisi  ja soolisi iseärasusi;
 • oskab kõhtu uurida, kasutades "vaata, kuula, tunne" printsiipi;
 • teab ja oskab kasutada ravimeid.

Kursuse hind: 150 eurot


3. Loovteraapia võimalused läbipõlemise ennetamisel - 8 ak/tundi

Eesmärk: Anda teadmisi ja edastada praktilisi kogemusi loovteraapia võimalustest läbipõlemise ennetamisel.
Sihtrühm: Hooldajad, õed, tugiisikud, lähedased
Koolitaja: Ethel Espenberg, MSc
Õpiväljundid:

 • tunneb loovteraapia mõistet;
 • tunneb ja oskab kasutada loovteraapia võimalusi läbipõlemise ennetamisel.

Kursuse hind: 135 eurot


4. NANDA I õendusdiagnooside kasutamine haiglates - 40 ak/tundi

Eesmärk: Anda ülevaade NANDA taksonoomia ajaloost, ülesehitusest,valdkondadest, diagnoosidest ja olla valmis diagnooside sõnastamiseks ja kasutamiseks tervishoiuasutuse õenduspraktikas.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand
Koolitaja: Marika Asberg, RN, MSc või Jelena Shefer, RN
Õpiväljundid:
tunneb NANDA taksonoomiat;

 • omab ülevaadet NANDA taksonoomia olemusest, valdkondadest, diagnoosidest;
 • oskab kasutada terviseseisundi hindamise skeemi ja püstitada diagnoose;
 • on motiveeritud rakendama NANDA taksonoomiat õenduspraktikas.

Kursuse hind: kokkuleppel


5. Sisehaigustest õdedele - 40 ak/tundi

Eesmärk: Anda teadmisi sisehaige õenduses.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand
Koolitaja: Riina Räni, MD
Õpiväljundid:

 • tunneb erinevate sisehaiguste sümptomeid;
 • tunneb sisehaige õendust;
 • oskab ära tunda seedeelundite haiguseid;
 • tunneb neuroloogilist patsienti;
 • tunneb ravimite toimeid, kõrvaltoimeid ja manustamisviise.                      

Kursuse hind: 190 eurot


6. Trauma ja esmaabi trauma korral - 32 ak/tundi

Eesmärk: Anda ajakohaseid teadmisi adekvaatseks reageerimiseks trauma korral.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand, lastelaagrite töötaja
Koolitaja: Riina Räni, MD
Õpiväljundid:

 • tunneb traumaatilist šokki;
 • oskab hinnata traumahaige seisundit;
 • oskab traumahaiget õigesti käsitleda ja anda talle esmaabi.

Kursuse hind: 125 eurot


7. Haigla hügieen (Kohtla-Järve, Lehe 12)

Eesmärk: Kaasajastada teadmisi enamlevinud nakkusetekitajatest ja nende tõrjest haigla keskkonnas.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand, hooldaja
Koolitaja: Olesja Zeel, RN
Õpiväljundid:

 • tunneb nakkusetekitajaid;
 • tunneb isolatsiooniabinõusid;
 • tunneb kätehügieeni;
 • oskab kasutada koristusvahendeid.

Kursuse hind: kokkuleppel

Kontaktid:

 • Siret Piirsalu

  Siret Piirsalu

  Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor

  • siret.piirsalu@ttk.ee
  • 671 1726 / +372 52 38 928
  • 316
 • Liis Johanson

  Liis Johanson

  Täienduskoolituse spetsialist

  • liis.johanson@ttk.ee
  • 671 1707 / 58190824
  • 302
 • Ulvi Jõesaar

  Ulvi Jõesaar

  Sekretär

  • ulvi.joesaar@ttk.ee
  • 6 711 780
  • 5