Teabenõue

Teabenõue on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud taotlus dokumenteeritud teabe, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites, saamiseks. Teabenõude alla ei kuulu avaldused, selgitustaotlused, märgukirjad jms.
Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, selgitustaotlusele ja märgukirjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Teabenõuet on võimalik esitada:
• E-posti aadressile: info@ttk.ee
• postiaadressile:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kännu 67
13418 TALLINN
• telefonile: (+372) 671 1701
• faksile: (+372) 671 1710
• elektrooniliselt, täites alljärgneva teabenõude vormi: