Tasuliste teenuste hinnakiri

KINNITATUD 
rektori 11.04.2014. a
käskkirjaga nr 1-4/ 4
MUUDETUD rektori 23.10.2015.a käskkirjaga nr 1-4/29
MUUDETUD rektori 20.10.2016.a käskkirjaga nr 1-4/42
 
 
Tasuliste teenuste hinnakiri 

1) Trükised:

„Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine“ 2,60 eurot
Tõlkeraamat “NANDA International Õendusdiagnoosid: 
Definitsioonid ja klassifikatsioon 2012-2014” CD-plaat
10 eurot
Udo Margna „Fütoteraapia: ravimine taimedega“ 5 eurot
"Ämmaemanda õppekava üliõpilase tööraamat“ 20 eurot
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 1940-2010" 6.39 eurot
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 75" 3 eurot
Komplekt "Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 1940-2010" ja
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 75"
8 eurot
Tõlkeraamat „NANDA International Õendusdiagnoosid: Definitsioonid ja klassifikatsioon 2015-2017“ 30 eurot

 

2) Paljundus- ja printimisteenus Kohtla-Järve õppehoones Kukrusel:

must-valgete koopiate tegemine/printimine A4 0,10 eurot
must-valgete koopiate tegemine/printimine kahepoolne A4 0,20 eurot
must-valgete koopiate tegemine/printimine A3 0,20 eurot
värviliste koopiate tegemine/printimine A4 0,40 eurot
skaneerimine 0,10 eurot