Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötasujuhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötasujuhend
Töötasujuhendi lisa 2
Töötasujuhendi lisa 3