Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötasujuhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötasujuhend (alates 01.09.2017)
Töötasujuhendi lisad 1-3