Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalik dokumendiregister

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postile info[at]ttk.ee või telefonil 6711 701.
 
Dokumendiotsing:
1. vajutage otsitavale dokumendiliigile
2. valige vajalikud kriteeriumid
3. vajutage klahvile Otsi.
Dokumendi andmeid määratlemata "Otsi" klahvile vajutades avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).
 
Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.
 
Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis (asutuseks valida Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).
Isikuandmete kaitse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Kõrgkooli sissetulev ja väljaminev kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris, tagades isikute eraelu puutumatus. Kirjavahetus eraisikutega on registri avalikus vaates juurdepääsupiiranguga - dokumendiregistris ei avalikustata eraisikute isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei kuva pöördumise sisu.
Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse olenevalt dokumendi liigist kuni kümme aastat alates pöördumise esitamisest. Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.