Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalik dokumendiregister

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalik dokumendiregister

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris (asutuseks valida Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).

Avaliku dokumendiregistri kasutamisjuhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalik dokumendiregister koosneb kahest moodulist:
1. Dokumendid – kõrgkoolis koostatud dokumendid (käskkirjad, lepingud, protokollid).
2. Kirjavahetus – kõrgkooli saabuv ja väljasaadetav kirjavahetus.

Avalikus dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse funktsioonipõhiselt. Klõpsates funktsioonil avanevad dokumentide sarjad, seejärel nimekiri dokumentidest. Dokumendid on sorteeritud kuupäeva järgi kahanevalt – uuemad dokumendid on kõige ees. Dokumendi andmetel klõpsates avaneb lehekülg, kus on dokumendi kohta täpsemad andmed.

Otsingut saab teostada kahel viisil:
1. kasutades lehe ülemises osas olevat otsingu kasti – sel juhul toimub otsing korraga nii dokumendi kui ka kirjavahetuse moodulist;
2. avades otsingu vormi klikates „Otsi“ vasakus menüüs – sel juhul on otsing seotud valitud mooduliga. Otsingut saab teostada dokumendi liigi, registreerimise kuupäevade vahemiku, dokumendi pealkirja või saatja(kellelt)/saaja (kellele) väljade järgi. Täpsema kirjelduse ja näited otsingu sooritamiseks leiate otsingu aknas.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Isikuandmete kaitse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Kõrgkooli sissetulev ja väljaminev kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris, tagades isikute eraelu puutumatus. Kirjavahetus eraisikutega on registri avalikus vaates juurdepääsupiiranguga - dokumendiregistris ei avalikustata eraisikute isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei kuva pöördumise sisu.

Kirjavahetuses sisalduvaid andmeid säilitatakse olenevalt dokumendi liigist kuni kümme aastat alates pöördumise esitamisest. Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on reguleeritud rektori 19.11.2014. a käskkirjaga nr 2-1/97