Tallinna koolihoone

TTK riskianalüüs (2007)

TTK riskianalüüs (2009), Lisa fotod

TTK riskianalüüs (2013)

Joogivee analüüs 2007

Joogivee analüüs 2011

Joogivee analüüs 2015

Õhu radoonisisalduse hinnang 2014

Tulekahju korral tegutsemise plaan