Täiendava eesti keele kui teise keele väljendusoskuse kursus kõrgharidustasemega õppuritele 02-06.2009

 

KEELEÕPPE ARENDAMINE 2007 - 2010

TÄIENDAVA EESTI KEELE KUI TEISE KEELE VÄLJENDUSOSKUSE KURSUS KÕRGHARIDUSTASEMEGA ÕPPURITELE

Programm nr 1.1.0400.08-0001

9.02-2.06.2009

Projekti sihtgrupp: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 45 vene emakeelega õenduse õppetooli III kursuse üliõpilast.

Projekti eesmärk: Kursus on nii teoreetilise kui ka praktilise suunitlusega. Õpitakse efektiivselt ja keeleliselt korrektselt asjakohast teavet edastama. Kursusel käsitletakse kirjaliku keelekasutuse spetsiifilisi aspekte: kirjaliku teksti mõistmine ja kirjaliku teksti koostamine. Kursuse jooksul tutvutakse tekstitüüpide ja tekstiliikidega ning nende keelelise eripäraga. Põhitähelepanu on suunatud teadusteksti mõistmisele ja koostamisele. Tutvutakse teadusteksti omadustega, teadusliku stiili tunnustega. Näidete varal õpitakse stiilivigu.vältima. Korratakse üle kirjanduse refereerimise ja allikatele viitamise nõuded. Saadakse praktilisi näpunäiteid suulise teksti koostamiseks. Kursuse alguses ja lõpus testitakse õppurite teadmisi.