Täiendava eesti keele õppe kursuse läbiviimine 10.2011-04.2012

                                                      

                                                  Õe ja ämmaemanda õppekava õppuritele täiendava eesti keele õppe kursuse läbiviimine B2 tasemel

                                                                            Leping nr SFTL11061

Vastavalt lepingule Integratsiooni ja Migratsiooni SA-ga Meie Inimesed töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool välja ja viib ellu oma Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe ja ämmaemanda õppekava õppuritele täiendava eesti keele õppe kursuse B2 tasemel ajavahemikul 19.10.2011-30.04.2012.

Kursus toimub kõrgkooli ruumides aadressil Lehe 12, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve. Keeleõppe maht: 60 akadeemilist tundi auditoorset tööd, millele lisandub 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Keeleõppe eesmärk:
• pakkuda kõrgkooli üliõpilastele võimalust omandada igapäevaseks tööalaseks ja akadeemiliseks toimetulekuks vajalikul tasemel nii praktilise kui kirjaliku eesti keele oskust, sidudes õpingud õppekavajärgsete tundidega;
• arendada erialase ja akadeemilise eesti keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;
• arendada keelelist ja kommunikatiivset ning seeläbi ka kutsealast pädevust;
• arendada nelja osaoskust (lugemine, kirjutamine, rääkimine ja kuulamine) B2-tasemele jõudmiseks.