Täiendav eesti keele õpe kutseõppeasutustele 2009-2010

 

 

 

KEELEÕPPE ARENDAMINE 2007 - 2010

TÄIENDAV EESTI KEELE ÕPE KUTSEÕPPEASUTUSTELE
2009 - 2010

Projekti sihtgrupiks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja eriala õpilased, kelle emakeeleks on vene keel (keskmiselt pooled õppima asujatest). Et Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis toimub õppetöö  eesti keeles, õppima asujate eesti keele oskuse tase aga on küllaltki erinev, raskendab see osade õpilaste intensiivset õppetöös osalemist.

Projekti eesmärgiks on eesti keele omandamine sellisel tasandil, et õppija on suuteline mõistma ja rääkima vähemalt B2 tasandile ning kirjutama B1 tasandile vastavalt.  Keeletaset mõõdetakse nii kursuse alguses kui kursuse lõpus vestluse käigus.

Projekti koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: Piret Tamme.