Täiendav eesti keele õpe kutseõppe õpilastele

Täiendav eesti keele õpe kutseõppe õpilastele
19. novembril 2011. a. algab täiendav keeleõpe 11 kutseõppe õpilasele. Keeleõppe maht on 68 akadeemilist tundi. Lisaks traditsioonilisele klassiõppele külastavad õpilased Eesti Vabaõhumuuseumi, Eesti Tervishoiu Muuseumi ning sõidavad õppevisiidile Järvamaa hoolekande- ja tervishoiu asutusse. Koolituse läbimisel saavad õpilased tunnistuse.
Keeleõppe finantseerimine toimub „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.