Täiendav eesti keele õpe Kohtla-Järve struktuuriüksuse kutseõppe õpilastele

 

23.09.–28.11.2013 a toimus  täiendav eesti keele õpe 14-le Kohtla-Järve struktuuriüksuse hooldustöötaja eriala õpilasele. Keeleõppe maht oli 72 akadeemilist tundi. Lisaks traditsioonilistele auditoorsetele tundidele külastasid õpilased Kukruse Polaarmõisa, Illuka mõisa ja Alutaguse Hoolekeskust. Koolituse läbinud õpilased said tunnistuse.

Keeleõppe finantseerimine toimus „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.