Täiendav eesti keele õpe Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe õppekava tasemeõppe rühma üliõpilastele

 

Ajavahemikus 19.08–21.11.2013 toimus täiendav eesti keele õpe 12-le Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe õppekava üliõpilasele. Keeleõppe maht oli 64 akadeemilist tundi.

Keeleõppe eesmärgiks oli:

1) tagada ja ühtlustada üliõpilaste eesti keele omandamine sellisel tasemel, et õppija oleks suuteline väljenduma nii kõnes kui ka kirjas vähemalt B2-tasemel, et toetada hakkama saamist eestikeelses akadeemilises õpikeskkonnas;

2) aidata üliõpilastel paremini kohaneda ja toime tulla eestikeelses akadeemilise õpikeskkonnas, tegemaks õppetöö raames tulemuslikku koostööd nii eesti keelt emakeelena kõnelevate üliõpilaste kui ka õppejõududega.

3)  tagada üliõpilaste keeleline toimetulek töö- ja/või praktikasituatsioonides, st õppija oskab eesti keeles suhelda nii tööandja, töökaaslaste kui patsientidega.

4)  arendada erialase ja akadeemilise eesti keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;

5)  arendada keelelist ja kommunikatiivset ning seeläbi ka kutsealast pädevust.

 

Lisaks traditsioonilistele auditoorsetele tundidele külastasid üliõpilased AHHAA keskust Tartus. Koolituse läbinud õpilased said tunnistuse. Koolituse läbinud üliõpilased said tunnistuse.

Keeleõppe finantseerimine toimus „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames